Khamis, 29 Januari 2009

Cerita dan Kisah menarik

Beli Buku Online! Mudah & Jimat!

Dapatkan buku-buku popular Malaysia di Kedai-Buku.com.

Tempat Tinggal Kaum Tsamud

Sesudah kaum 'Ad dibinasakan oleh Allah dengan angin taufan yang sangat kencang, sehingga mengakibatkan manusia yang ingkar bergelimpangan, rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi runtuh menjadi berserakan, haiwan-haiwan ternakan diterbangkan angin taufan yang dahsyat itu. Akhirnya negeri itu kosong dan tandus.

Diriwayatkan bahawa negeri itu kosong dari penduduknya, kerana Hud dan pengikutnya yang beriman telah pindah ke Makkah. Akhirnya Allah mengutus bangsa lain untuk menghuni negeri yang rosak itu. Bangsa itu yang dalam Al-Quran disebut bangsa atau kaum Tsamud. Merekalah yang berkuasa di atas bumi yang sebelum ini dikuasai oleh bangsa 'Ad dahulu.

Negeri itu dibinanya semula, sehingga menjadi negeri yang makmur, lebih makmur lagi bila dibandingkan dengan zaman kaum 'Ad yang sudah musnah itu. Di dalamnya penuh dengan kebun-kebun, tanam-tanaman yang indah, dengan hasil bumi yang berlipat ganda. Pendeknya, kehidupan mereka senang dan bahagia, tidak kekurangan segala keperluan sehari-hari.

Al-Quran tidak menentukan tempat tinggal kaum Tsamud, tetapi menerusi firman Allah ini jelas menunjukkan:
“Dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah”.
(Fatir: 9)
Jadi tempat tinggal mereka adalah di daerah pegunungan batu. Yang dimaksud lembah oleh ayat ini ialah lembah Al-Qura. Di lembah inilah mereka tinggal. Kebanyakan riwayat menyebutkan bahawa desa Al-Hajr sebagai perkampungan kaum Tsamud. Mereka menyebutkan bahawa di sana ada sebuah sumur yang dinamakan sumur Tsamud. Rasulullah SAW pernah mendatangi sumur itu pada waktu perang Tabuk, dan melarang sahabat-sahabatnya meminum air dan memasuki rumah-rumah di kampung itu.

Kehidupan kaum Tsamud ini seperti kehidupan kaum 'Ad dahulu. Mereka membuat kerosakan dan kesombongan, menunjuk-nunjukkan harta kekayaan yang mereka miliki. Mereka mengira bahawa harta kekayaan yang selama ini mereka pegang dan rasakan adalah untuk selama-lamanya, kesenangan dan kebahagiaan hidup mereka akan tetap selamanya. Lalu mereka berbuat sekehendaknya, mengikuti hawa nafsunya yang angkara murka, bahkan hingga batu-batu yang tidak berharga mereka gunakan sebagai pemujaan dan penyembahan mereka.

Kaum Tsamud adalah penyembah berbagai berhala, antara lain Wad, Jad, Syams, Manaf, Manaat, Al-Lata dan sebagainya.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dakwah ke Jalan Allah

Allah mengutus Nabi bernama Salleh kepada Kaum Tsamud untuk menyeru mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan penyembahan patung-patung (berhala-berhala). Seruan Nabi Salleh kepada mereka: “Hai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah semata. Jangan menyekutukannya dengan sesuatupun. Dia yang menciptakan kamu dari tanah, Dialah yang menjadikan kamu dapat membangun dengan menyediakan alat-alat pembangunan.

Maka wajarlah kalian harus memohon ampun kepada-Nya atas perbuatan dosa yang telah kalian lakukan, mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa, mengampuni dosa orang yang bertaubat, jika ia benar-benar beriman dan ikhlas dalam berdoa.”

----------------------------------------------------------------------------------------

Kemewahan Yang Menghancurkan

Kaum Tsamud mendustakan Nabi yang diutus Allah, menolak seruannya untuk beribadah kepada Allah, bertakwa dan meng-Esakan-Nya. Padahal ia Rasul yang dapat dipercaya dan tak mengharapkan upah dalam menyampaikan ajarannya.

Kebiasaan kabilah Tsamud bergelumang dalam kemewahan material antara lain dalam masalah makanan, minuman dan tempat tinggal dengan bangunan-bangunan yang menjulang kukuh. Sehingga mereka ingkar terhadap Nabinya yang bernama Salleh. Nabi Salleh berkata menasihati mereka: “Apakah kalian mengira Allah akan membiarkan kalian bersenang-senang dengan kenikmatan itu. Apakah kalian mengira dapat melindungi diri kalian dari azab Allah, sehingga kalian berfoya-foya sekehendak hati dengan kebun-kebun, mata air, pertanian dengan buah kurmanya yang manis dan masak.

Kalian pahat bahagian-bahagian gunung untuk dijadikan tempat tinggal dan rumah-rumah yang nyaman menyenangkan. Kemudian kalian tidak mahu mensyukuri nikmat Allah yang banyak ini. Bertakwalah kepada Allah, taatilah nasihat-nasihatku. Aku menyeru kalian ke jalan Allah, janganlah kamu turutkan perbuatan-perbuatan orang yang melampaui batas. Mereka melampui batas (mempengaruhi kalian) dalam kekufuran dan kemaksiatan. Mereka membabi-buta membuat kemaksiatan di dunia, dan tidak mengetahui jalan yang benar.”

Seterusnya Nabi Salleh berkata kepada mereka: “Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum ‘Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu bina istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-ganangnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu melampaui batas di muka bumi membuat kerosakan”.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Menuntut Bukti Mukjizat


Kaum Tsamud tidak mahu percaya terhadap nasihat-nasihat Nabi Salleh. Bahkan sebaliknya, mereka menuduh bahawa Salleh terkena sihir yang mengganggu fikirannya. Sehingga dengan pengaruh sihir itu, ia mengaku sebagai utusan Allah.

Pada suatu hari mereka (kaum Tsamud) datang menemui Nabi Salleh untuk minta bukti-bukti kebenaran atas kenabian Salleh. Mereka berkata, "Kalau engkau boleh mendatangkan bukti mukjizat (perkara-perkara luar biasa), maka engkau benar-benar seorang nabi, kalau tidak bererti engkau seorang pembohong."

Mendengar kata-kata dan pendirian mereka yang sedemikian itu, tidak ada yang dapat diperbuat oleh Nabi Salleh kepada mereka kecuali hanya berdoa kepada Allah: "Ya Allah, Ya Tuhanku, kaumku telah mendustakan aku, dan hanya sebahagian sahaja dari mereka yang beriman kepadaku, dan kali ini mereka minta mukjizat atas kenabianku. Untuk mengatasi hal yang sedemikian itu sudilah kiranya Engkau memberikan mukjizat yang dikehendaki mereka itu. Mudah-mudahan dengan mukjizat itu mereka beriman kepada seruan yang kusampaikan kepada mereka."

Allah mengabulkan permintaan Nabi Salleh, lalu Allah berfirman kepadanya: "Pergilah engkau hai Salleh untuk mendapatkan kaummu, dan katakanlah kepada mereka agar berkumpul di luar bandar di kaki gunung yang nampak itu, untuk dapat melihat mukjizat yang mereka kehendaki itu. Dari gunung itu nanti akan muncul seekor unta betina yang luar biasa cantiknya, besar dan gemuk, tak pernah mereka lihat sebelum ini. Tetek unta itu selalu penuh dengan air susu, walaupun setiap detik dan setiap jam air susu itu diperas.

Setiap orang dibolehkan untuk mengambil air susunya, dengan syarat bahawa unta itu harus dibiarkan dengan sebebas-bebasnya, tidak boleh diganggu oleh sesiapa pun. Dan juga unta itu harus dibiarkan meminum air yang ada dalam perigi itu bergantian dengan penduduk. Ertinya hari ini perigi itu digunakan untuk meminumkan unta itu, dan hari berikutnya digunakan untuk penduduk. Dan begitulah seterusnya. Dan sewaktu giliran unta, Nabi Salleh tak seorang pun dari penduduk itu yang dibolehkan mengambil air perigi itu. Begitu pula pada hari giliran penduduk, unta itu tidak akan meminum sedikit pun."

Setelah wahyu itu disampaikan oleh Nabi Salleh kepada kaumnya, maka mereka berkumpul menunggu-nunggu unta yang dimaksudkan itu. Tidak lama kemudian dari gunung itu muncullah seekor unta yang cantik, gemuk dan teteknya penuh dengan air susu, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Salleh kepada mereka.

Unta itu terus menuju ke perigi dan meminum semua air yang ada dalam perigi. Melihat unta yang gemuk itu, semua penduduk menyediakan baldi dan bekas untuk tempat susu, lalu mengambil air susu dari unta itu.

Demikianlah setiap hari unta itu mengeluarkan air susu, dan tidak henti-hentinya penduduk disitu memerasnya. Dan pada suatu hari, mereka tidak mendapatkan air sama sekali dalam perigi itu, maka sebagai gantinya mereka memeras susu unta itu.

Begitulah dari hari ke sehari, dari minggu ke minggu, orang yang beriman bertambah kuat imannya, sedangkan orang-orang yang ingkar bukan menjadi beriman padahal bukti-bukti dan mukjizat yang mereka minta dahulu telah mereka saksikan, bahkan mereka bertambah dengki kepada Nabi Salleh dan orang-orang yang beriman.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Membunuh Unta

Untuk mewujudkan kedengkian dan iri hati yang terpendam dalam hati kaum Tsamud yang ingkar, maka mereka merancang untuk membunuh unta mukjizat itu dari permukaan bumi, dengan tujuan supaya orang-orang yang beriman semakin berkurang bahkan menghindar dari seruan Nabi Salleh. Kerana seruan dan ajaran Salleh adalah tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka yang menyembah patung dan berhala-berhala.

Untuk membunuh unta mukjizat Nabi Salleh itu, para pemimpin kaum Tsamud yang ingkar memberikan motivasi kepada lelaki untuk membunuh unta itu. Motivasi itu adalah dengan menawarkan perempuan-perempuan cantik. Perempuan-perempuan cantik itu akan diserahkan kehormatannya kepada lelaki yang mahu membunuh unta tersebut. Bila seorang lelaki telah ditawan hatinya oleh seorang perempuan cantik, maka lelaki penakut menjadi pemberani, dan lelaki yang bagaimanapun pandainya akan menjadi bodoh.

Akhirnya seorang perempuan cantik yang bernama Shaduq binti Mahya akan menyerahkan kehormatannya dengan sepuas-puasnya kepada seorang lelaki yang bernama Masdak Ibnu Hajar, dengan syarat pemuda itu dapat membunuh unta tersebut. Dan juga seorang perempuan tua yang derhaka sanggup menyerahkan kehormatan anak gadisnya kepada seorang lelaki yang bernama Qudar Ibnu Salif.

Kedua-dua pemuda itu yang sudah dirangsang dengan gadis-gadis cantik, berangkat menuju ke tempat unta itu berada. Dengan diam-diam kedua-dua pemuda itu mendekati unta itu dekat perigi dan menucucuknya dengan pedang yang sangat tajam, hingga akhirnya terburailah susu unta itu, dan tidak lama kemudian unta itu pun mati. Kedua-dua pemuda itu dengan perasaan puas hati dan gembira menemui pemimpin-pemimpin kaumnya atas kematian unta mukjizat tersebut sambil menagih janji gadis-gadis cantik yang akan mereka nikmati.

Mereka mendustakan akan firman Allah melalui Nabi Salleh yang telah memberi ancaman kepada sesiapa sahaja yang berani membunuh unta itu, tapi akhirnya mereka membunuh unta itu dengan mendustakan mukjizat yang telah diperlihatkan kepada mereka.

Kemudian mereka menemui Nabi Salleh dan berkata: "Hai Salleh, datangkanlah seksa yang telah engkau janjikan itu, seandainya engkau benar-benar utusan Allah. Buktinya unta yang merupakan mukjizat itu sudah kami bunuh, dan mana janji bahawa akan didatangkan seksa itu."

Nabi Salleh berkata: "Kamu benar-benar telah berbuat dosa. Sekarang kamu boleh bersenang-senang dan bergembira tiga hari sahaja atas kematian unta itu. Sesudah tiga hari yang dijanjikan Tuhan akan datang, dan bukanlah ini perjanjian yang bohong."

Tempoh tiga hari masih diberikan kepada mereka oleh Nabi Salleh dengan harapan mudah-mudahan mereka sedar dan minta ampun, beriman kepada Allah dan utusan-Nya. Tetapi oleh kaum yang derhaka dan celaka itu, dianggap sebagai tanda kelemahan.

Belum lagi tiga hari, mereka datang lagi kepada Nabi Salleh memaki-hamun lagi dengan bertanya: "Percepatlah datangnya seksa yang engkau janjikan itu".

Dan banyak lagi cara-cara mereka dalam menyakiti dan mendustakan Nabi Salleh. Nabi Salleh hanya berkata: "Wahai kaumku, kenapa kamu minta segera datangnya seksa, bukan kebaikan? Kenapa kamu tidak minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan kamu diberinya pengampunan?"

Sehari sebelum janji itu habis, kerana mereka merasa ragu dan takut akan janji Allah itu, maka mereka mengadakan mesyuarat rahsia untuk membunuh Nabi Salleh pada malam itu juga. Kerana menurut sangkaan mereka bahawa dengan terbunuhnya Nabi Salleh, seksa itu tidak akan datang. Namun Allah melindungi hamba-Nya yang benar, Nabi Salleh dijauhkan dari pembunuhan pada malam itu juga.

Pada keesokan harinya tepat sekali apa yang dijanjikan oleh Nabi Salleh itu, maka azab atau seksa yang dijanjikan Tuhan itu turunlah, yang berupa suara petir yang sangat dahsyat. Gemuruh petir yang sangat kuat itu dapat menyebabkan suara yang mengguntur dan dapat menghancurkan rumah dan bangunan-bangunan mereka sebagai tempat tinggal, bukit-bukit yang dipergunakan sebagai benteng, harta kekayaan mereka porak-peranda disambar petir dan tiupan angin. Hanya Nabi Salleh dan pengikutnya yang beriman terselamat dari azab tersebut.

------------------------------------------------------------------------------------------

Kehancuran Kaum Tsamud

Kehancuran kaum Tsamud adalah kerana sambaran petir yang mereka saksikan dengan mata mereka sendiri. Petir adalah tenaga elektrik yang dahsyat, yang menimbulkan bunyi yang keras.

“Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa”.
(Al-Haqqah: 5)
Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa itu ialah petir yang amat keras yang menyebabkan suara menggelegar dan merosakkan indera pendengaran.

Petir itu menimbulkan goncangan yang hebat, bagaikan terjadinya gempa yang memporak-perandakan bumi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Salasilah ( Kisah Nabi Daud A.S )

Diriwayatkan bahawa nama Daud disebutkan 16 kali dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah, An-Nisaa’, Al-Maa’idah, Al-An’aam, Al-Israa’, Al-Anbiyaa’, An-Naml, Sabaa’ dan Shaad. Dawud termasuk nabi-nabi Bani Israil, keturunan Yahudza bin Nabi Yaakub. Allah telah menghimpunkan baginya kenabian dan kerajaan serta mengurniakan kebaikan dunia dan akhirat, maka beliau adalah nabi dan raja sebagaimana juga puteranya Sulaiman a.s.

Daud bin Isya bin ‘Uwaid, termasuk keturunan Yahudza bin Nabi Yaakub bin Ishaq bin Ibrahim a.s. Ahli Taurat dan ahli Injil menyebutkan nasabnya dengan terperinci dalam kitab-kitab mereka. Mereka semua sepakat bahawa Daud a.s. adalah keturunan Yahudza bin Yaakub yang dinamakan Israil a.s. Beliau termasuk salah seorang rasul yang diberi kitab samawi sesudah Musa a.s., di mana Allah menurunkan Zabur kepada beliau, sebagaimana firman Allah:
“Dan Kami berikan Zabur kepada Daud”.
(Al-Israa’: 55)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Thalut Menjadi Raja

Sesudah wafatnya Nabi Musa dan Harun, Bani Israil diperintah oleh seorang nabi di antara nabi-nabi mereka yang bernama Yusya’ bin Nun a.s. Beliau memasuki Palestin, sebagaimana mereka telah dijanjikan melalui lisan Musa dalam Taurat, lalu beliau mengagih-agihkan tanah kepada mereka, dan memerintah mereka sampai wafatnya. Setelah Yusya’ bin Nun wafat, pemerintahan dipegang oleh para hakim di antara mereka yang berlangsung selama 356 tahun, dan pemerintahan pada masa itu dinamakan “Pemerintahan Hakim”.

Pada selang waktu itu, Bani Israil perlahan-lahan mengalami kehancuran dan kelemahan. Berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran bermaharajalela di mana-mana, syariat disia-siakan, penyembahan behala kembali mempengaruhi mereka, di mana mereka diserang oleh bangsa Amaliqah, Armenia, Palestin dan yang lain-lain di mana dalam setiap kali serangan mereka lebih banyak kalah di dalam menghadapi musuh.

Kemudian urusan Bani Israil menjadi kacau, penyelewengan dan kesalahan semakin besar, bahkan sampai-sampai mereka berani membunuh para nabi. Sebagai ganti para nabi itu, Allah memberikan kekuasaan kepada raja-raja yang bengis yang sentiasa menganiaya mereka, menumpahkan darah-darah mereka dan memenangkan musuh-musuh mereka.

Apabila mereka memerangi musuh mereka, lalu mereka membawa Tabut mitsaq (kotak perjanjian), yang orang-orang ahli kitab menamakannya dengan Tabut ‘ahd (kotak perjanjian), yang di dalamnya terdapat kepingan-kepingan dan tongkat Musa a.s. Inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran:
“Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun ........”
(Al-Baqarah: 248)
Kemudian mereka mendapatkan kemenangan kerana berkah tabut itu. Tatkala mereka bertempur dengan penduduk negeri Ghazzah dan ‘Asqalan, mereka terlibat dalam pertentangan di antara mereka sendiri dan raja mereka mati dengan cara yang mengerikan, dan Bani Israil bagaikan kambing yang tidak ada penggembalanya, sampai Allah membangkitkan seorang nabi yang bernama Samuel, dan ahli kitab menyebutnya Shamuel, lalu mereka meminta kepadanya untuk menentukan seorang raja di antara mereka supaya dapat melawan musuh-musuh mereka.

Peristiwa ini dikisahkan Allah dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:
“Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, iaitu ketika mereka berkata: “Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah kepemimpinannya) di jalan Allah. Nabi mereka menjawab: “Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang”.

Mereka menjawab: “Mengapa kami tidak mahu berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?” Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim”.
(Al-Baqarah: 246)
Allah telah menjadikan Thalut sebagai raja dengan melalui wahyu dari Allah. Allah menunjuk Thalut sebagai raja yang mengurusi urusan mereka kerana badannya yang kekar dan ilmunya yang memadai. Akan tetapi Bani Israil menolak penunjukan Thalut, dan mereka berkata kepada nabinya:

“Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?”

Nabi mereka menjawab, “Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.”

Thalut menjadi raja bagi Bani Israil, dan Allah mengukuhkannya dengan datangnya Tabut yang diperselisihkan ke tengah-tengah mereka. Thalut memilih pasukan yang kuat lagi perkasa untuk memerangi musuh-musuh mereka yang dipimpin oleh Jalut yang kejam dan perkasa.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Daud Mengalahkan Jalut

Jalut mengisytiharkan supaya diadakan perang tanding satu lawan satu. Jalut yang gagah perkasa maju ke hadapan mencabar musuh-musuhnya. Cabaran Jalut disambut oleh Daud, seorang yang nampaknya tidak setanding dengan Jalut yang bertubuh besar, kuat dan gagah. Sehinggakan Jalut mengejeknya dengan berkata, “Pergilah kamu, sebab aku tak ingin membunuh budak kecil seperti kamu.” Daud menjawab, “Tetapi aku ingin membunuh kamu!”

Maka terjadilah pertempuran antara Jalut dengan Daud. Walaupun bertubuh kecil, Daud berjaya menjatuhkan Jalut dengan lemparan batu, sehingga tentera Jalut kucar-kacir dan bertempiaran lari.

Semenjak kejadian itu, nama Daud menjadi terkenal di kalangan Bani Israil. Selepas kematian Thalut, urusan pemerintahan dikuasai oleh Daud, yang menjadi raja ke atas Bani Israil.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Daud Sebagai Hamba

Allah telah mengkhabarkan tentang ketaatan Daud menerusi firman-Nya:
“Dan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan). Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-ganang untuk bertasbih bersama dia (Dawud) diwaktu petang dan pagi, dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan berkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.”
(Shaad: 17-19)
Menerusi ayat tersebut Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengingat hamba-Nya dan Nabi-Nya yang bernama Dawud. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat mengambil pelajaran yang baik daripadanya, kerana Dawud mempunyai sifat Zal Aidi (iaitu mempunyai kekuatan) dalam beragama, yang tidak lemah kerana kekerasan dan tidak kalah kerana penganiayaan. Juga Allah menyifatkan "Awwab" (yang banyak kembalinya kepada Allah, dan bersandar diri kepada-Nya) dalam menghadapi kekejaman dan kesukaran, baik secara sembunyi-sembunyi mahupun secara terang-terangan.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Keistimewaan Nabi Daud

Allah telah memberikan keistimewaan kepada Nabi Daud, iaitu gunung-ganang ditundukkan supaya bertasbih bersamanya pada waktu siang, pagi atau malam dengan bahasa khas yang tidak dapat difahami oleh manusia. Tetapi difahami oleh Nabi Daud dengan inderanya, pengetahuan dan kelebihan khusus yang telah diberikan Allah kepadanya. Demikian juga burung-burung disuruh oleh Allah ikut bertasbih bersama Daud.

------------------------------------------------------------------------------------------

Kenikmatan-kenikmatan Yang Diterima Nabi Daud

Allah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada Nabi Dawud, berupa kerajaan yang dimilikinya, kenabian, ilmu, dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran:
“Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam penyelesaian perselisihan.”
(Shad: 20)
Yang dimaksud dengan "Kami kuatkan kerajaannya" ialah Allah menguatkan kerajaannya dengan wibawa kemenangan, kekuatan tentera dan nikmat yang berlipat ganda. Dan yang dimaksud dengan "Kami berikan kepadanya hikmah" adalah, kenabian, ilmu yang sempurna dan ilmu perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan" ialah kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan antara orang-orang yang berselisih dengan memisahkan antara yang benar dan yang salah.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nabi Daud Sebagai Hakim

Nabi Daud a.s. telah membahagi hari-harinya menjadi empat bahagian: sehari untuk beribadat, sehari untuk menjadi hakim, sehari lagi untuk memberikan pengajaran, dan sehari lagi untuk kepentingan peribadi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelalaian Nabi Daud Dalam Memutuskan Perkara

Di zaman Nabi Daud, seorang lelaki tidak dibatasi dalam memiliki isteri. Seorang lelaki boleh mempunyai isteri dua, tiga, empat dan seterusnya. Tidak ada larangan dalam syariat kitab Zabur. Nabi Dawud sendiri mempunyai isteri sembilan puluh sembilan jumlahnya. Pada suatu ketika Daud diliputi kelalaian. Ada salah seorang yang mempunyai isteri hanya seorang, tetapi oleh Nabi Daud isteri orang tersebut mahu dimintanya. Suami dari isteri tadi berkata kepada Nabi Daud: Bagaimanakah ini, isteriku hanya satu, padahal isterimu sudah sembilan puluh sembilan? Nabi Daud menjawab: Untuk menggenapkan sehingga menjadi seratus jumlahnya.

Dari peristiwa itu Allah lalu mengutus dua malaikat menghadap kepada Nabi Daud. Malaikat tadi menyerupai manusia yang berpura-pura mengadukan suatu persoalan dan memohon supaya dihukum dengan adil. Lalu dua malaikat tadi mengadukan persoalannya: Hai Nabi Daud, aku memohon dihukum dengan adil, bahawa aku mempunyai kambing hanya seekor, dan akan diminta oleh saudaraku ini yang dia sudah mempunyai kambing sembilan puluh sembilan ekor jumlahnya, dia ingin menggenapkannya menjadi seratus ekor kambing. Nabi Daud menjawab: Sesungguhnya orang yang mempunyai kambing sembilan puluh sembilan ekor tadi termasuk menganiaya kerana kambing yang hanya seekor mahu diminta.

Dengan datangnya dua malaikat yang berpura-pura menjadi manusia itu, maka tersentuhlah jiwa Nabi Daud. Dan seketika itu juga Nabi Daud sedar dan ingat akan kesalahannya, iaitu meminta isteri orang yang hanya seorang itu, demi untuk menggenapkannya menjadi seratus, kemudian Allah berfirman kepada Daud:
“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu Khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan jangan kamu mengikut hawa nafsu, kerana ia menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang dahsyat, kerana mereka melupakan hari perhitungan.”
(Shad: 26)
Pernah terjadi suatu malam, kambing-kambing tanpa penggembala telah memasuki ladang dan merosak tanaman milik orang lain. Kemudian para pemilik ladang itu datang kepada Daud mengadukan perkaranya. Mereka berkata: “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami telah mengerjakan tanah kami, lalu kami tanami dan kami pelihara. Namun ketika datang waktu menuai hasilnya, pada suatu malam telah datang kambing-kambing suatu kaum merosakkan tanaman-tanaman kami, dan memakannya hingga tidak ada sisa sedikit pun".

Daud berkata kepada para pemilik ladang: “Menurutmu berapa harga tanaman itu?” Lalu mereka menyebutkan harganya. Kerananya ketika Daud melihat kedua-dua harga itu berdekatan, ia berkata kepada para pemilik kambing: "Bayarkanlah kambing-kambing kamu itu kepada para pemilik ladang, sebagai ganti tanaman-tanaman mereka yang dirosak."

Tetapi puteranya, Sulaiman yang ketika itu ikut hadir menyaksikan keputusan itu, segera membantah ayahnya, sambil berkata: “Saya mempunyai pendapat dalam perkara ini supaya para pemilik kambing menyerahkan kambing-kambing mereka kepada pemilik ladang, sehingga mereka dapat memanfaatkan bulu-bulu, susu-susu dan anak-anak kambing itu. Sedangkan para pemilik kambing mengambil ladang-ladang itu lalu mengerjakannya, menanami, menyirami dan memeliharanya hingga berbuah. Sehingga apabila telah datang masa panen, para pemilik kambing itu menyerahkan kembali ladang-ladang itu kepada para pemiliknya dan mereka menerima kambing-kambing mereka kembali.”

Kaumnya yang ikut menyaksikan jalannya persidangan itu sangat bersetuju atas keputusan Sulaiman (Anak Nabi Dawud). Dan Dawud berkata: Aku menyetujui keputusan ini, wahai anakku. Lalu ia memberikan keputusan sesuai dengan fatwa Sulaiman.

Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran:
“Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, diwaktu kedua-duanya memberikan keputusan mengenai tanaman, kerana tanaman itu dirosakkan oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan ilmu kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat) dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu.”
(Al-Anbiya': 78-79)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mukjizat Nabi Daud

Allah telah menunjukkan dalam Al-Quran tentang kelebihan yang diberikan kepada Daud atau mukjizat, iaitu hal-hal yang luar biasa yang tidak dapat diperbuat oleh manusia biasa. Iaitu besi boleh dilunakkan seperti lilin dan dapat dirobah sesuka hatinya tanpa memakai api atau alat apa pun. Dan dari besi itu pula ia membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang jalin menjalin. Jenis baju ini tidak akan mengganggu pemakainya di dalam bergerak, tidak seperti baju-baju besi yang kaku dan keras.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kitab Nabi Daud

Al-Quran telah menyebutkan bahawa Allah Ta'ala telah memberikan sebuah Kitab kepada Nabi Daud berupa Kitab Zabur:
“....Dan Kami berikan (kitab) Zabur itu kepada Daud."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Peristiwa Perang Hunain


Sudah merupakan kebiasaan Nabi, bilamana baginda menaklukkan suatu wilayah, secara peribadi baginda mempelajari keadaan politik dan agama penduduknya selama baginda tinggal di situ. Sebelum meninggalkan tempat itu, baginda melantik orang-orang yang sesuai untuk berbagai jawatan. Alasannya ialah bahawa orang-orang di wilayah itu, yang mengenali sistem lama yang batil, tidak mengenali sistem Islam yang menggantikannya. Islam adalah suatu sistem sosial, moral, politik, dan agama, yang hukum-hukumnya berasal dari wahyu.

Untuk mengenalkan hukum-hukum ini kepada manusia serta penerapannya dalam praktik diperlukan orang yang cekap, cerdas dan berpengetahuan. Ia harus mampu mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip Islam yang benar secara bijak, dan harus pula menerapkan sistem Islam di tengah-tengah mereka

Ketika Nabi memutuskan hendak berangkat dari Makkah menuju wilayah suku Hawazin dan Tsaqif, baginda melantik Mu’az bin Jabal sebagai guru dan mengajari umat, dan mengamanatkan pemerintahan kota itu dan imam masjid kepada ‘Atab bin Usaid yang cekap. Setelah tinggal di Makkah selama lima belas hari, Nabi berangkat menuju daerah suku Hawazin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tentera yang Tiada Tandingan

Pada saat itu ada 12,000 tentera di bawah panji Nabi. Dari jumlah itu, 10,000 orang menyertainya dari Madinah dalam pembebasan Makkah, sedang yang 2,000 berasal dari kaum Quraisy Makkah yang baru masuk Islam, dengan Abu Sufyan sebagai pemimpinnya.

Di masa itu, tentera sebesar itu hampir tak pernah ada di Tanah Arab. Namun, justeru kekuatan jumlah mereka inilah yang menjadi penyebab kekalahan awal mereka. Sebabnya, berlainan dengan di masa lalu, sekarang mereka membanggakan diri kerana jumlahnya yang besar. Akibatnya, mereka mengabaikan taktik dan prinsip-prinsip perang.

Ketika para sahabat melihat jumlah tentera yang besar itu ada di antara mereka yang berkata, “Sama sekali kita tak akan kalah, kerana jumlah tentera kita jauh lebih besar daripada musuh.” Namun, ia tidak menyedari bahawa keunggulan jumlah bukanlah satu-satunya faktor penentu kemenangan, dan sesungguhnya faktor itu malah kurang penting.

Al-Quran sendiri menyebutkan hal ini yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukmin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi bongkak kerana banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas ini telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai.”
(Al Qasas : 85)

------------------------------------------------------------------------------------------

Mencari Maklumat

Setelah pembebasan Makkah, api perlawanan menyala di daerah-daerah kediaman suku Hawazin dan Tsaqif. Mereka menjalin hubungan khusus di antara mereka. Mata rantai penghubung di antara mereka ialah seorang lelaki gemar berperang yang bernama Malik bin ‘Aufan Nasri. Hasil dari persekutuan mereka, sebelum tentera Islam sempat memberi perhatian kepada mereka, mereka sendiri telah datang menghadapi tentera Islam. Akibatnya, sebelum kaum Muslimin bergerak, mereka menyerang dengan keras melalui suatu taktik tentera. Mereka juga telah memilih seorang lelaki gagah berani berusia tiga puluh tahun untuk bertindak sebagai komando perang.

Selain dari kedua-dua suku di atas, suku Bani Hilal, Nasar, dan Jasyam juga ikut serta dalam pertempuran ini, dan semuanya menjelma sebagai pasukan pemukul yang padu.

Sesuai perintah panglima tertingginya, semua yang ikut dalam pertempuran itu menempatkan kaum wanita, anak-anak, dan hartanya dibelakang tentera. Ketika ditanya tentang alasan keputusannya itu, Malik, sang panglima mengatakan, “Kaum lelaki ini akan tetap teguh dalam pertempuran untuk melindungi keluarga dan hartanya dan sama sekali tak akan berfikir untuk melarikan diri atau mundur.”

Ketika Duraid bin Sammah, pejuang tua yang berpengalaman, mendengar ratapan kaum wanita dan anak-anak, ia mengecam Malik. Ia memandang tindakan Malik itu salah dari sisi prinsip perang, ia berkata kepada Malik, ”Dengan tindakan ini, apabila nanti kamu dikalahkan maka kamu akan menyerahkan semua wanita dan harta kamu kepada tentera Islam secara borong.”

Malik tidak mempedulikan kata-kata tentera berpengalaman itu. Ia mengatakan, “Kamu telah menjadi tua dan telah kehilangan kebijaksanaan dan pengetahuan tentang taktik berperang.” Peristiwa kemudian membuktikan bahawa orang tua itu benar. Kehadiran wanita dan anak-anak di medan perang, di mana orang harus menyerang dan lari, ternyata tak berguna, bahkan hanya mempersulit dan menghalangi gerak tentera.

Nabi mengutus Abdullah al-Aslami secara rahsia untuk menghimpun maklumat tentang peralatan, niat, dan rancangan gerakan musuh. Ia berkeliling di seluruh tentera musuh itu sambil mengumpulkan maklumat yang diperlukan, untuk kemudian menyampaikannya kepada Nabi. Sebaliknya, Malik juga mengirim tiga orang perisik kepada kaum Muslimin secara khusus untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Namun, mereka malah kembali kepada Malik dengan hati penuh takjub dan takut.

Panglima pasukan musuh itu memutuskan untuk menambah bilangan tentera dan berusaha mengatasi kelemahan moral tenteranya dengan tipu daya yang licik, yakni dengan melakukan serangan mengejut dan menimbulkan kekacauan di kalangan tentera Islam, agar tentera Islam porak-peranda.Untuk mencapai tujuan itu, Malik berkhemah di hujung lembah yang mengarah ke wilayah Hunain.

Kemudian ia memerintahkan semua tenteranya bersembunyi di sebalik batu-batu dan celah-celah bukit tinggi di sekitar lembah itu. Begitu tentera Islam tiba di lembah yang dalam dan panjang itu, mereka semua harus keluar dari tempat persembunyiannya lalu menyerang kesatuan-kesatuan tentera Islam dengan panah dan batu. Setelah itu, suatu kelompok khusus harus turun dari perbukitan secara teratur dan menyerang kaum Muslimin dengan pedang di bawah perlindungan pasukan pemanah.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serangan Mengejut

Nabi menyedari kekuatan dan strategi musuh. Oleh itu, sebelum meninggalkan Makkah, baginda memanggil Shafwan bin Umayyah, lalu meminjam seratus baju perang sambil menjamin pengembaliannya. Baginda sendiri memakai dua baju perang dan pelindung kepala. Sambil menunggang keldai putih yang telah dihadiahkan kepadanya, baginda bergerak maju bersama tentera Islam.

Tentera Islam beristirehat malam hari dimulut lembah tadi. Sebelum fajar sepenuhnya muncul, pasukan Muslim dari suku Bani Salim tiba di jalur Lembah Hunain di bawah komando Khalid bin Walid. Ketika sebahagian besar tentera Islam masih di dalam lembah itu, tiba-tiba terdengar bunyi riuh desiran panah dan teriakan ramai pasukan musuh yang sebelumnya telah duduk menghadang di sebalik batu-batu. Ini menciptakan kegemparan luar biasa di kalangan kaum Muslimin.

Panah menghujani mereka, dan sekelompok musuh menyerang di bawah lindungan para pemanahnya. Serangan mengejut ini menyebabkan kaum Muslimin bertempiaran dan mereka segera mencari perlindungan. Kekacauan dan perpecahan pun timbul. Perkembangan ini sangat menggembirakan kaum munafik yang ada di antara tentera Islam. Sebahagian berkata, “Kaum Muslimin akan melarikan diri hingga ke pesisir laut.” Seorang munafik lain mengatakan, “Sihir telah terlawan.” Yang lain bertekad untuk menghabisi Islam dalam keadaan kacau itu dengan membunuh Nabi untuk menghancurkan keimanan kepada Allah Yang Maha Esa dan kenabian Islam sekaligus.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ketabahan Nabi dan Sahabat

Nabi sangat terganggu oleh larinya para tentera yang merupakan penyebab utama segala kegemparan dan kekacauan itu. Baginda merasa bahawa apabila keadaan itu dibiarkan, walaupun hanya sebentar, jalannya sejarah mungkin menjadi lain; pasukan syirik akan menghancurkan tentera tauhid.

Oleh itu, sambil menunggang keldainya, baginda berseru dengan suara nyaring, “Hai pembela Allah dan Nabi-Nya! Aku hamba Allah dan Nabi-Nya.” Baginda mengucapkan kalimat ini lalu memalingkan keldainya ke medan pertempuran yang telah diduduki tentera Malik. Sekelompok orang siap berkorban, seperti Ali, Abbas, Fadhal bin Abbas, Usamah, dan Abu Sufyan bin Harits, yang tak sudi membiarkan Nabi sendirian tanpa perlindungan, juga maju bersama Nabi.

Nabi meminta Abbas, bapa saudaranya, yang suaranya amat keras, untuk memanggil kembali kaum Muslimin yang bertempiaran, “Hai Ansar yang menolong Nabi-Nya! Hai kaum yang membai’at Nabi di bawah pohon syurga! Kemana kamu akan pergi? Nabi berada di sini!” Kata-kata Abbas sampai ke telinga kaum Muslimin dan merangsang semangat dan ghairah keagamaan mereka. Mereka semua segera menyambut dengan mengatakan, “Labbaik! Labbaik!” Lalu kembali dengan gagah berani bersama-sama Nabi.

Seruan Abbas yang berulang-ulang, yang memberi khabar gembira tentang keselamatan Nabi, membuat orang-orang yang bertempiaran itu kembali kepada Nabi dengan rasa penyesalan dan mengatur lagi barisannya. Sesuai dengan perintah Nabi, dan untuk menghapus noda malu kerana melarikan diri itu, kaum Muslimin melakukan suatu serangan umum. Dan dalam waktu sangat singkat, mereka berhasil memukul musuh mundur atau melarikan diri. Untuk memberi semangat kepada kaum Muslimin, Nabi mengatakan, “Saya Nabi Allah dan tak pernah berdusta, dan Allah telah menjanjikan kemenangan kepada saya.”

Taktik perang ini berhasil membuat para pejuang Hawazin dan Tsaqif melarikan diri ke wilayah Autas dan Nakhlah dan ke benteng Tha’if, dengan meninggalkan kaum wanita dan harta mereka serta tenteranya yang mati di medan pertempuran.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Terbakarnya Berhala Di Tha'if

Setelah Perang Tabuk dengan segala kesulitan dan penderitaannya berakhir, dan semua mujahidin kembali ke Madinah. Tentera Islam sama sekali tidak bertarung dengan musuh dalam peperangan ini, dan tak ada harta rampasan perang. Kerana itu, beberapa orang yang berpandangan sempit menganggap peperangan itu sia-sia. Mereka tak menyedari manfaat-manfaatnya yang tak nampak di mata.

Segera setelah itu, manfaatnya menjadi nyata. Suku-suku Arab yang pada mulanya masih degil, yang sebelum ini tak mahu menyerah atau masuk Islam, mengirimkan utusan mereka kepada Nabi dan menyatakan kesiapan mereka untuk menerima Islam, membuka gerbang benteng mereka agar berhala-berhala yang ada di sana boleh dihancurkan, dan panji-panji Islam dapat ditegakkan sebagai gantinya.

Orang-orang bodoh dan berpandangan sempit mementingkan hasil-hasil yang nyata. Misalnya, apabila dalam perjalanan itu tentera Islam telah bertarung dengan musuh, mengalahkan mereka, dan merampas harta mereka, orang-orang ini akan mengatakan bahawa hasil pertempuran itu sangat cemerlang. Namun, orang-orang yang berpandangan jauh ke hadapan menganggap peristiwa ini mengandungi hikmah yang tinggi.

Perang Tabuk sangat berhasil dalam mencapai matlamat Nabi yang sesungguhnya, yakni menarik suku-suku Arab kepada agama Islam. Demikian halnya kerana tersebar berita ke seluruh Hijaz bahawa Rom, yang baru mengalahkan Parsi yang telah lama menguasai Yaman dan wilayah sekitarnya, ternyata ketakutan menghadapi kekuatan tentera kaum Muslimin.

Tersebarnya berita itu cukup untuk membuat suku-suku Arab yang degil, yang sampai saat itu sama sekali tak mahu mengadakan perjanjian damai dengan kaum Muslimin, berfikir untuk bekerjasama dan bergabung dengan mereka agar terselamat dari serangan Rom dan Parsi, dua kuasa besar dunia masa itu. Ini suatu contoh perubahan yang terjadi di kalangan suku Arab.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Perpecahan di Kalangan Suku Tsaqif

Penduduk Tsaqif terkenal di kalangan bangsa Arab akan sifat degilnya. Mereka melawan tentera Islam selama sebulan penuh di bawah perlindungan benteng Tha’if yang kuat, dan tidak mahu menyerah.

Urwah bin Mas’ud ats-Tsaqafi adalah salah seorang pemimpin suku Tsaqif. Ketika mengetahui kemenangan besar tentera Islam di Tabuk, ia bergegas menemui Nabi sebelum baginda tiba di Madinah, lalu menyatakan keIslamannya dan meminta izin kepada baginda untuk kembali kepada sukunya dan menyiarkan agama Ilahi ini kepada mereka. Nabi mempertimbangkannya tentang akibat tugas itu dengan mengatakan, “Saya khuatir kamu kehilangan nyawa di jalan ini.” Ia menjawab, “Mereka lebih mencintai saya daripada untanya sendiri.”

Sukunya mahupun para pemimpin suku Tsaqif belum menyedari kebesaran yang telah diperolehi Urwah melalui Islam. Mereka membanggakan diri mereka sendiri. Mereka memutuskan bahawa bilamana penyiar Islam pertama itu sedang sibuk mengundang orang masuk Islam, mereka akan menghujaninya dengan panah dan membunuhnya. Dan itu memang betul-betul terjadi. Menjelang ajalnya, Urwah berkata, “Kematian saya adalah rahmat yang telah diberitahukan Nabi kepada saya.”

--------------------------------------------------------------------------------------------

Utusan Suku Tsaqif Menemui Nabi

Orang-orang suku Tsaqif menyesali terbunuhnya Urwah. Mereka sedar bahawa mustahil bagi mereka untuk hidup di jantung wilayah Hijaz ketika panji Islam sedang berkibar di sekitar mereka dan tempat penggembalaan serta jalur kafilah dagang mereka terancam oleh kaum Muslimin.

Dalam suatu pertemuan yang mereka selenggarakan untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah itu, diputuskanlah untuk mengutus seorang wakil ke Madinah yang akan menemui Nabi dan menyampaikan kepada baginda kehendak mereka masuk Islam dengan syarat-syarat tertentu.

Dengan suara bulat, mereka melantik seorang tua bernama Abd Yalail untuk menyampaikan pesan kepada Nabi di Madinah. Tetapi, orang ini menolak. Ia berkata, “Bukan mustahil bahawa, setelah saya berangkat, kamu berubah fikiran sehingga saya pun menemui nasib seperti Urwah.” Ia menambahkan, “Saya bersedia bertindak sebagai wakil kamu bila disertai lima orang pembesar Bani Tsaqif, dan kita semua harus sama-sama bertanggung jawab atas kejadian itu.” Pendapat Abd Yalail disetujui semua pihak.

Keenam-enam orang utusan itu berangkat ke Madinah. Di tepian sumber air yang terletak di dekat kota itu, mereka berhenti.

Munghirah bin Syu’bah ats-Tsaqafi, yang membawa kuda para sahabat Nabi untuk digembalakan, melihat para ketua sukunya sendiri di tepi sumber air itu. Ia segera mendekati mereka dan mengetahui maksud kunjungan itu. Ia lalu meninggalkan kuda-kudanya kepada mereka, kemudian berangkat ke Madinah untuk memberitahukan hal itu kepadanya.

Abu Bakar meminta kepadanya agar ia sendiri yang pergi untuk menyampaikan berita kedatangan utusan suku Tsaqif itu kepada Nabi. Akhirnya, Abu Bakarlah yang menyampaikan kepada Nabi berita kedatangan utusan Tsaqif itu seraya menambahkan bahawa mereka bersedia masuk Islam asal beberapa syaratnya diterima dan suatu perjanjian diadakan dengan mereka.

Nabi memerintahkan untuk mendirikan suatu khemah dekat masjid para wakil Tsaqif itu. Mughirah dan Khalid bin Sa’id menyambut mereka.

Para anggota utusan itu datang kepada Nabi. Mughirah telah menasihati mereka agar menghindari segala macam penghormatan cara Jahiliyah dan harus mengucapkan salam sebagaimana kaum Muslimin. Namun, kerana kesombongan dan rasa besar diri, mereka menghormati Nabi menurut cara Jahiliyah.

Kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi pesan dari suku Tsaqif tentang kesediaan mereka untuk masuk Islam seraya menambahkan bahawa hal itu disertai beberapa syarat yang akan mereka sampaikan dalam pertemuan nanti. Pembicaraan para utusan itu berterusan selama beberapa hari, dan Khalid memberitahukan kepada Nabi kesimpulan pembicaraan mereka.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Syarat-Syarat Aneh Dari Para Utusan

Nabi menerima banyak dari persyaratan yang mereka ajukan, sampai-sampai baginda setuju untuk mengadakan suatu perjanjian keamanan dengan mereka dan menjamin tanah mereka. Namun, ada beberapa syarat yang tak wajar dan tak sopan, sehingga Nabi merasa marah.

Antara syarat-syarat itu adalah para utusan mengatakan bahawa penduduk Tha’if akan menerima Islam dengan syarat bahawa berhala besar di Tha’if dibiarkan dalam keadaannya sekarang selama tiga tahun, dan berhala besar suku itu yang bernama Lat harus boleh terus disembah. Namun, ketika mereka menyedari bahawa syarat mereka itu membuat Nabi marah, mereka mengubahnya dan meminta agar berhala itu dibiarkan sebagaimana adanya selama satu bulan saja.

Ketika mereka menyedari betapa ganjilnya permintaan mereka, mereka mulai mengajukan alasan dengan mengatakan, “Kami membuat permintaan ini hanya untuk menenangkan kaum wanita dan orang-orang bodoh di antara kami, dan dengan demikian menyingkirkan semua rintangan bagi masuknya Islam ke Tha’if.”

Kerana Nabi tidak menyetujui syarat ini, mereka meminta agar sudilah kiranya baginda membenarkan suku Tsaqif untuk menghancurkan berhala-berhala itu dengan tangan mereka sendiri. Nabi menyetujui, kerana tujuan baginda ialah agar dewa-dewa palsu Jahiliyah dihapus, dan tak menjadi soal apakah tugas itu dilakukan oleh kaum itu sendiri atau orang lain.

Syarat lainnya ialah bahawa Nabi hendaknya membebaskan mereka dari kewajipan menegakkan solat. Syarat ini menunjukkan bahawa jiwa penyerahan mutlak kepada Kehendak Allah belum berakar dalam fikiran mereka, dan penerimaan mereka terhadap Islam hanyalah sekadar pamer. Bila tidak demikian maka tak mungkin mereka menghendaki keistimewaan dalam perintah-perintah Islam, menerima sebahagian darinya dan menolak yang lainnya.

Nabi berkata kepada mereka sebagai jawapan, “Tak ada kebaikan dalam agama yang tidak mengandungi solat.” Dengan kata lain, orang yang tidak menundukkan kepalanya di hadapan Allah pada siang mahupun malam hari, dan tidak mengingat Tuhannya, bukanlah Muslim yang sesungguhnya.

Seterusnya, setelah syarat-syarat batil itu disingkirkan, Nabi menerima perjanjian itu. Setelah itu, para anggota utusan itu kembali kepada sukunya. Dari keenam-enam orang itu, Nabi memilih yang termuda di antara mereka sebagai pemimpin, yang selama tinggal di Madinah telah menunjukkan perhatian besar dalam mempelajari Al-Quran dan perintah-perintah Islam. Baginda melantiknya sebagai wakilnya dalam urusan agama dan politik di kalangan orang-orang Tha’if.
Mughirah dan Abu Sufyan dilantik untuk menyertai para anggota utusan itu ke Tha’if dan untuk menghancurkan berhala-berhala di sana. Abu Sufyan, yang sebenarnya baru saja melepaskan diri dari kedudukan sebagai pelindung berhala dan telah menciptakan banyak pertumpahan darah, segera mengambil pemukul lalu menghancurkan berhala-berhala itu hingga menjadi longgokan kayu bakar.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aminah Bonda Rasulullah SAW

Seorang wanita berhati mulia, pemimpin para ibu. Seorang ibu yang telah menganugerahkan anak tunggal yang mulia pembawa risalah yang lurus dan kekal, rasul yang bijak pembawa hidayah. Dialah Aminah binti Wahab. Ibu dari Muhammad bin Abdullah yang diutus Allah sebagai rahmat seluruh alam. Cukuplah baginya kemuliaan dan kebanggaan yang tidak dapat dimungkiri, bahawa Allah azza wa jalla memilihnya sebagai ibu seorang rasul mulia dan nabi yang terakhir.

Berkatalah Muhammad puteranya tentang nasabnya. “Allah telah memilih aku dari Kinanah, dan memilih Kinanah dari suku Quraisy bangsa Arab. Aku berasal dari keturunan orang-orang yang baik, dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang baik.” Dengarlah sabdanya lagi, “Allah memindahkan aku dari sulbi-sulbi yang baik ke rahim-rahim yang suci secara terpilih dan terdidik. Tiadalah bercabang dua, melainkan aku di bahagian yang terbaik.”

Aminah bukan cuma ibu seorang rasul atau nabi, tetapi juga wanita pengukir sejarah. Kerana risalah yang dibawa putera tunggalnya sempurna, benar dan kekal sepanjang zaman. Suatu risalah yang bermaslahat bagi ummat manusia. Berkatalah Ibnu Ishaq tentang Aminah binti Wahab ini. “Pada waktu itu ia merupakan gadis yang termulia nasab dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy.”

Menurut penilaian Dr. Bint Syaati tentang Aminah ibu Muhammad iaitu. “Masa kecilnya dimulai dari lingkungan paling mulia, dan asal keturunannya pun paling baik. Ia (Aminah) memiliki kebaikan nasab dan ketinggian asal keturunan yang dibanggakan dalam masyarakat aristokrasi (bangsawan) yang sangat membanggakan kemuliaan nenek moyang dan keturunannya.”

Aminah binti Wahab merupakan bunga yang indah di kalangan Quraisy serta menjadi puteri dari pemimpin bani Zuhrah. Pergaulannya senantiasa dalam penjagaan dan tertutup dari pandangan mata. Terlindung dari pergaulan bebas sehingga sukar untuk dapat mengetahui jelas penampilannya atau gambaran fizikalnya. Para sejarawan hampir tidak mengetahui kehidupannya kecuali sebagai gadis Quraisy yang paling mulia nasab dan kedudukannya di kalangan Quraisy.

Meski tersembunyi, baunya yang harum semerbak keluar dari rumah bani Zuhrah dan menyebar ke segala penjuru Makkah. Bau harumnya membangkitkan harapan mulia dalam jiwa para pemudanya yang menjauhi wanita-wanita lain yang terpandang dan dibicarakan orang.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Patah hati

Allah memilih Aminah “Si Bunga Quraisy” sebagai isteri Abdullah bin Abdul Muthalib di antara gadis lain yang cantik dan suci. Ramai gadis yang meminang Abdullah sebagai suaminya seperti Ruqaiyah binti Naufal, Fatimah binti Murr, Laila al Adawiyah, dan masih ramai wanita lain yang telah meminang Abdullah.

Ibnu Ishaq menuturkan tentang Abdul Muthalib yang membimbing tangan Abdullah anaknya setelah menebusnya dari penyembelihan. Lalu membawanya kepada Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah - yang waktu itu sebagai pemimpin bani Zuhrah - untuk dikahwinkan dengan Aminah.

Abdullah adalah pemuda paling tampan di Makkah. Paling memukau dan paling terkenal di Makkah. Tak hairan, jika ketika ia meminang Aminah, ramai wanita Makkah yang patah hati.”

Cahaya yang semula memancar di dahi Abdullah kini berpindah ke Aminah, padahal cahaya itulah yang membuat wanita-wanita Quraisy rela menawarkan diri sebagai calon isteri Abdullah. Setelah berhasil mengahwini Aminah, Abdullah pernah bertanya kepada Ruqaiyah mengapa tidak menawarkan diri lagi sebagai suaminya. Apa jawab Ruqayah, “Cahaya yang ada padamu dulu telah meninggalkanmu, dan kini aku tidak memerlukanmu lagi.”

Fatimah binti Murr yang ditanyai juga berkata, “Hai Abdullah, aku bukan seorang wanita jahat, tetapi kulihat aku melihat cahaya di wajahmu, kerana itu aku ingin memilikimu. Namun Allah tak mengizinkan kecuali memberikannya kepada orang yang dikehendakiNya.” Jawaban serupa juga disampaikan oleh Laila al Adawiyah. “Dulu aku melihat cahaya bersinar di antara kedua matamu kerana itu aku mengharapkanmu. Namun engkau menolak. Kini engkau telah mengahwini Aminah, dan cahaya itu telah lenyap darimu.”

Memang “cahaya” itu telah berpindah dari Abdullah kepada Aminah. Cahaya ini setelah berpindah-pindah dari sulbi-sulbi dan rahim-rahim lalu menetap pada Aminah yang melahirkan Nabi Muhammad SAW. Bagi Muhammad merupakan hasil dari doa Ibrahim bapanya. Kelahirannya sebagai khabar gembira dari Isa saudaranya, dan merupakan hasil mimpi dari Aminah ibunya. Aminah pernah bermimpi seakan-akan sebuah cahaya keluar darinya menyinari istana-istana Syam. Dari suara ghaib ia mendengar, “Engkau sedang mengandung pemimpin ummat.”

Masyarakat di Makkah selalu membicarakan, kedatangan nabi yang ditunggu-tunggu sudah semakin dekat. Para pendita Yahudi dan Nasrani, serta peramal-peramal Arab, selalu membicarakannya. Dan Allah telah mengabulkan doa Ibrahim as. seperti disebutkan dalam Surah al Baqarah ayat 129. “Ya Tuhan kami. Utuslah bagi mereka seorang rasul dari kalangan mereka.” Dan terwujudlah khabar gembira dari Isa as. seperti tersebut dalam Surah as Shaff ayat 6. “Dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad (Muhammad). Benar pulalah tentang ramalan mimpi Aminah tentang cahaya yang keluar dari dirinya serta menerangi istana-istana Syam itu.”

--------------------------------------------------------------------------------------------

Pemimpin Para Ibu

Aminah adalah pemimpin para ibu, kerana ia ibu Nabi Muhammad yang dipilih Allah sebagai rasul pembawa risalah untuk ummat manusia hingga akhir zaman. Muhammadlah penyeru kebenaran dan keadilan serta kebaikan berupa agama Islam. “Dan barangsiapa memilih agama selain Islam, maka tiadalah diterima (agama itu) darinya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”
(Ali Imran: 85)
Saat menjelang wafatnya, Aminah berkata: “Setiap yang hidup pasti mati, dan setiap yang baru pasti usang. Setiap orang yang tua akan binasa. Aku pun akan wafat tapi sebutanku akan kekal. Aku telah meninggalkan kebaikan dan melahirkan seorang bayi yang suci.”

Diriwayatkan oleh Aisyah dengan katanya, “Rasulullah SAW memimpin kami dalam melaksanakan haji wada’. Kemudian baginda lalu dekat kubur ibunya sambil menangis sedih. Maka aku pun ikut menangis kerana tangisnya.”
Betapa harumnya nama Aminah, dan betapa kekalnya namanya nan abadi. Seorang ibu yang luhur dan agung sebagai ibu Muhammad manusia paling utama di dunia, paling sempurna di antara para nabi, dan sebagai rasul yang mulia. Aminah binti Wahab adalah ibu kandung rasul yang mulia. Semoga Allah memberkahinya.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hanyalah Pilihan Allah ( Ketua Perompak Yang Bertawaf )

Diriwayatkan oleh Asy-Syibli: Dahulu saat kami bergabung dengan rombongan orang-orang Syam, tiada terfikir olehku bahawa kami akan diserang oleh sekumpulan orang-orang Badwi, dan membawa kami menghadap kepada ketua mereka.

Pemimpin mereka itu lalu mengeluarkan sebuah geriba yang mengandungi gula tebu dan buah badam. Disantaplah jamuan itu oleh orang-orang Badwi yang merupakan anak buah dan pengikutnya, namun demikian pemimpin mereka justeru tidak ikut makan bersama mereka walaupun sedikit.

Melihat keanehan itu, aku pun bertanya, “Mengapa tuan tidak ikut makan beserta mereka?”

“Aku sedang berpuasa,” jawabnya.

“Bagaimana mungkin, bukankah tuan telah melakukan pelbagai perbuatan jenayah seperti merompak, merampas harta-benda orang dan melakukan pembunuhan, tetapi mengapa masih tetap berpuasa seperti sekarang ini?” tanyaku kepadanya dengan penuh hairan.

“Wahai syeikh, jadikanlah suatu tempat bagi perdamaian,” serunya kepadaku.

Selang beberapa waktu lamanya, kulihat dia sedang melakukan tawaf di sekeliling Kaabah dengan mengenakan pakaian ihram yang kasar bagaikan sebuah kulit keras lagi buruk. Melihat itu, aku lalu bertanya, “Engkaukah lelaki pemimpin kaum Badwi itu?”

“Benar, puasa itulah yang telah menghantarkanku sampai pada tingkatan seperti ini,” jawabnya.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gara-gara Seekor Ular

Disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ali At-Tanukhi, dia mengatakan: Dahulu kala hiduplah seorang lelaki yang terkenal zuhud dan kuat ibadatnya, dialah Labib Al-Abid. Dia datang ke pintu gerbang negeri Syam dari arah barat kota Baghdad, sebuah tempat yang menjadi laluan orang ramai.

Labib kemudian berkata kepadaku: Dahulu aku adalah seorang hamba Rom, milik salah seorang tentera. Dialah yang merawat dan mengajarku cara bermain pedang sehingga aku pun mahir memainkannya sehingga merasa benar-benar perkasa.

Demi menjalin persaudaraan dan untuk mengawal hartanya, walaupun aku telah dimerdekakan sepeninggalnya, aku kemudian menikahi isterinya. Aku yakin, Allah SWT. telah mengetahui bahawa apa yang kuperbuat itu tiada lain sekadar untuk menjaganya. Aku tinggal bersamanya beberapa tahun.

Selama hidup berumahtangga dengannya, suatu hari kulihat seekor ular menyelinap dalam bilik kami. Aku lalu memegang ekornya untuk kubunuh, tetapi ular itu justeru berbalik menyerangku dan berjaya menggigit tanganku hingga menjadi lumpuh. Setelah tanganku yang satu mengalami kelumpuhan, selang beberapa waktu kemudian tanganku yang lain menyusul lumpuh pula tanpa sebab- sebab yang jelas. Seterusnya kedua kakiku juga lumpuh, mataku menjadi buta dan terakhir aku menjadi bisu. Kemalangan ini kualami selama satu tahun.

Demikianlah keadaanku yang sangat buruk, kecuali hanya telingaku yang masih mampu menangkap segala pembicaraan. Aku tergeletak tiada berdaya: Aku selalu diberi minum saat aku merasa tidak dahaga, sementara itu dibiarkan kehausan saat aku kenyang, dan dibiarkan ketika aku merasa lapar.

Setelah berjalan satu tahun, datanglah seorang wanita menjumpai isteriku. Dia bertanya kepada isteriku, “Bagaimana keadaan Abu Ali Labib?”

“Dia tidak hidup dan tidak juga mati, sehingga hal ini membuatku bimbang dan hatiku menjadi sangat sedih,” jawab isteriku.

Mendengar hal itu, dalam hatiku lalu mengadu kepada Allah dan berdoa. Dalam keadaan menderita sakit yang seperti ini sedikit pun dalam jiwaku tidak merasakan sesuatu.

Pada suatu hari, aku merasa seakan-akan menerima pukulan sangat keras yang hampir membuatku binasa. Hal itu terus berlangsung hingga tengah malam atau mungkin sudah lewat tengah malam, kemudian sedikit demi sedikit rasa sakitku ini mula hilang, akhirnya aku dapat tidur.

Keesokan hari ketika terjaga dari tidur, kurasakan tangan ini telah berada di atas dada, padahal selama ini tergeletak tidak berdaya di atas tempat tidur kerana mengalami kelumpuhan. Kucuba untuk bergerak dan ternyata berjaya. Melihat hal ini, aku merasa gembira dan yakin bahawa Allah akan memberikan kesembuhan. Kucuba menggerakkan tanganku yang lain dan ternyata dapat kugerakkan pula.

Aku juga mencuba memegang salah satu kakiku dan berjaya memegangnya, dan kukembalikan tanganku pada keadaan semula, hal ini kulakukan pula pada tanganku yang lain. Selepas itu aku ingin mencuba membalikkan tubuhku dan ternyata dapat kubalikkan dan bahkan aku mampu duduk lagi. Kemudian, aku bermaksud untuk berdiri dan ternyata aku juga mampu melakukannya, lalu kucuba lagi turun dari pembaringan, yang selama ini tubuhku terbaring. Tempat tidurku itu berada di sebuah bilik yang ada di rumahku.

Dalam kegelapan aku mencuba untuk mencari pintu bilik dengan meraba-raba dinding bilik, sebab mataku belum dapat melihat dengan terang. Akhirnya aku berjaya mencapai teras rumah dan di sana aku dapat memandang langit dan bintang-gemintang yang berkedip. Kerana luapan kegembiraan yang tiada terkira hampir menghentikan detak jantungku, dan segera terlontar dari bibirku rasa syukur kepada-Nya:
“Wahai Zat Yang Maha Kaya Kebaikan-Nya! Hanya Milik-Mulah segala puji.”

Setelah itu aku pun berteriak memanggil isteriku dan dia segera datang menemuiku seraya berkata, “Abu Ali?”

“Sekarang inilah aku menjadi Abu Ali yang sebenarnya. Dan kini nyalakanlah lampu,” kataku kepadanya.

Isteriku segera pula menyalakan lampu, dan kemudian kuperintahkan kepadanya untuk mengambilkan sebuah gunting.

Dia pun datang dengan membawa gunting yang kumaksud, dengan gunting itulah kupotong kumisku. Isteriku lalu berkata kepadaku, “Apa yang hendak kamu lakukan? Bukankah teman-temanmu telah mencelamu?”

“Selepas ini, aku tidak akan melayani seorang pun kecuali hanya Tuhanku semata-mata,” jawabku.

Seterusnya kugunakan seluruh waktuku untuk menghadap kepada Allah SWT. dan tekun beribadat. Al-Qadhi Abu Ali meneruskan ceritanya kembali, bahawa Abu Ali Labib Al Abib adalah seorang yang mustajab doanya.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Balasan Bagi Penghuni Syurga ( Bersanding dengan Bidadari )

Diceritakan dari Abdul Wahid bin Zaid yang berkata: Dahulu aku pernah naik sebuah perahu. Tiba-tiba bertiuplah angin ribut, sehingga kami semua terdampar di sebuah pulau. Di sana aku sempat menjumpai seorang lelaki penyembah berhala.

Kami kemudian bertanya kepadanya, “Wahai Fulan! Siapakah yang sedang kamu sembah itu?”

Lelaki itu kemudian menunjuk ke sebuah berhala, dan kami kembali bertanya, “Di perahu, kami mempunyai seorang teman yang biasa membuat benda seperti ini (berhala). Akan tetapi, benda ini bukanlah merupakan sembahan sepertimana Tuhan!”

“Lalu, siapa yang kalian sembah?” tanya lelaki penyembah berhala itu.

“Allah,” jawab kami.

“Siapa Allah itu?” tanyanya.

“Zat di mana Arasy-Nya ada di langit, kekuasaan-Nya ada di bumi dan keputusan-Nya berlaku bagi yang masih hidup serta yang telah mati,” jawab kami semua.

“Bagaimana kalian dapat mengenali-Nya?” tanya lelaki itu lagi.

“Tuhan kami telah mengutus seorang utusan yang mulia dan beliaulah yang menerangkan semua itu,” jawab kami.

“Lalu, apa yang dilakukan oleh utusan itu?” tanyanya.

“Beliau telah menyampaikan risalahnya dan kemudian beliau pun wafat,” jawab kami serentak.

“Apakah beliau tidak meninggalkan sebuah bukti kepada kalian?” tanya lelaki penyembah berhala itu.

“Ya, beliau meninggalkan kitab Allah,” jawab kami lagi.

“Tolong perlihatkan kepadaku kitab Allah itu, aku yakin kitab-kitab Allah itu indah sekali,” kata lelaki tadi.

Kami pun mengambilkan sebuah mushaf. Setelah melihatnya, dia berkata, “Aku tidak pernah tahu kitab ini!”

Kami lalu membacakan sebuah surah Al-Qur’an dan ketika kami membacanya, dia pun menangis hingga kami selesai membaca satu surah. Selepas kami membacanya, dia pun berkata, “Sudah selayaknya Pemilik kalam ini tidak diderhakai.”

Akhirnya lelaki penyembah berhala itu pun masuk Islam, dan ikut bersama kami. Kami ajarkan hukum-hukum Islam serta sebahagian surah-surah Al-Qur’an kepadanya.

Saat malam tiba, selepas melakukan solat Isyak, kami merebahkan diri di pembaringan, lelaki itu kemudian berkata, “Wahai saudaraku! Apakah Tuhan yang telah kalian tunjukkan kepadaku ini ketika malam tiba Dia juga tidur?”

“Tidak, wahai hamba Allah! Dia adalah Maha Besar, Maha Berdiri sendiri dan tidak akan pernah tidur,” jawab kami semua.

“Kalau begitu. orang paling buruk adalah kalian semua. Kalian semua tidur, sedang Tuhan kalian tidak pernah tidur,” kata lelaki tadi.

Kami semua kagum oleh kata-katanya itu, maka ketika kami sampai di daerah Ubbadan, hal ini kuberitahukan kepada teman-temanku, “Dia baru saja masuk agama Islam.”

Kami mengumpulkan beberapa keping wang dirham, selanjutnya kami berikan kepadanya. Saat kami serahkan, dia berkata, “Apa ini?”

“Kami berikan ini kepadamu,” jawab kami.

“Laa ilaaha illallaah, kalian telah menunjukkan aku ke sebuah jalan yang selamanya belum pernah kalian lalui. Dahulu aku berada di sebuah jazirah dengan menyembah berhala, tetapi berhala itu tidak pernah membuat aku hidup miskin. Maka sekarang tidak mungkin Tuhan yang aku sembah ini akan membuat aku susah, sedang aku sendiri mengingati-Nya siang dan malam,” kata lelaki itu.

Selang beberapa hari, aku mendapat khabar bahawa lelaki itu menderita sakit parah. Aku datang menjenguk dan bertanya kepadanya, “Adakah yang dapat kubantu untukmu?”

“Yang dapat membantuku adalah orang yang bersama kalian ke jazirah tempat tinggalku,” demikian jawabnya.

Pada saat itu mataku terasa mengantuk sekali hingga akhirnya aku pun tertidur di sisinya. Di dalam tidur aku bermimpi bahawa di makam Ubbadan ada sebuah taman dan di taman itu ada sebuah kubah. Di dalam kubah tersebut ada sebuah pembaringan. Di atasnya duduk seorang bidadari jelita yang belum pernah kulihat sebelumnya.

Gadis itu kemudian berkata, “Demi Allah, aku memohon kepadamu agar dia datang secepatnya. Sungguh, aku telah rindu kepadanya!”

Aku pun terbangun dan ternyata setelah kuamati lelaki itu sudah meninggal dunia. Aku ikut merawat jenazahnya, mulai dari memandikan, mengafani, menyembahyangkan dan seterusnya menguburkannya.

Tengah malam aku bermimpi bertemu dengan lelaki itu, dia berada dalam kubah bersanding dengan bidadari yang kujumpai dalam mimpiku sebelumnya. Aku dengar lelaki itu sedang membaca ayat yang bermaksud: ....sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan), “Salamun ‘alaikum bima shabartum (salam sejahtera buat kalian semua atas kesabaran kalian semua).” Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.”

(Ar-Ra’d: 23-24)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Penduduk Syurga

Di dalam kitab Al-Multaqith diceritakan, bahawa sebahagian bangsa Alawiyah ada yang bermukim di daerah Balkha. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami isteri dengan beberapa anak wanita mereka. Keadaan keluarga tersebut serba kekurangan.

Ketika suaminya meninggal dunia, isteri beserta anak-anak wanitanya meninggalkan kampung halamannya pergi ke Samarkand untuk menghindari ejekan orang ramai di sekitarnya. Kejadian tersebut berlaku pada musim sejuk.
Saat mereka telah memasuki kota, si ibu mengajak anak-anaknya singgah di masjid, sementara dirinya pergi untuk mencari sesuap nasi.

Di tengah perjalanan si ibu berjumpa dengan dua kelompok orang, yang satu dipimpin oleh seorang Muslim yang merupakan tokoh di kampung itu sendiri, sedang kelompok satunya lagi dipimpin oleh seorang Majusi, pemimpin kampung itu.

Si ibu tersebut lalu menghampiri tokoh tersebut dan menjelaskan mengenai dirinya serta berkata, “Aku mohon agar tuan berkenan memberiku makanan untuk keperluan malam ini!”

“Tunjukkan bukti-bukti bahawa dirimu benar-benar bangsa Alawiyah,” kata tokoh orang Muslim di kampung itu.

“Di kampung tidak ada orang yang mengenaliku,” kata ibu tersebut.

Sang tokoh itu pun akhirnya tidak menghiraukannya. Seterusnya dia hendak memohon kepada si Majusi, pemimpin kampung tersebut. Setelah menjelaskan tentang dirinya dengan tokoh kampung, lelaki Majusi lalu memerintahkan kepada salah seorang anggota keluarganya untuk datang ke masjid bersama si ibu itu, akhirnya dibawalah seluruh keluarga janda tersebut untuk tinggal di rumah Majusi yang memberinya pula pelbagai perhiasan serba indah.

Sementara tokoh masyarakat yang beragama Islam itu bermimpi seakan-akan hari Kiamat telah tiba dan panji kebenaran berada di atas kepala Rasulullah SAW. Dia pun sempat menyaksikan sebuah istana tersusun dari zamrud berwarna hijau. Kepada Rasulullah SAW. dia lalu bertanya, “Wahai Rasululah! Milik siapa istana ini?”

“Milik seorang Muslim yang mengesakan Allah,” jawab baginda.

“Wahai Rasulullah, aku pun seorang Muslim,” jawabnya.

“Cuba tunjukkan kepadaku bahawa dirimu benar-benar seorang Muslim yang mengesakan Allah,” sabda Rasulullah SAW. kepadanya.

Tokoh di kampung itu pun bingung atas pertanyaan baginda, dan kepadanya Rasulullah SAW. kemudian bersabda lagi, “Di saat wanita Alawiyah datang kepadamu, bukankah kamu berkata kepadanya, “Tunjukkan mengenai dirimu kepadaku!” Kerananya, demikian juga yang harus kamu lakukan, iaitu tunjukkan dahulu mengenai bukti diri sebagai seorang Muslim kepadaku!”

Sesaat kemudian lelaki muslim itu terjaga dari tidurnya dan air matanya pun jatuh berderai, lalu dia memukuli mukanya sendiri. Dia berkeliling kota untuk mencari wanita Alawiyah yang pernah memohon pertolongan kepadanya, hingga dia mengetahui di mana kini wanita tersebut berada.

Lelaki Muslim itu segera berangkat ke rumah orang Majusi yang telah menampung wanita Alawiyah beserta anak-anaknya.

“Di mana wanita Alawiyah itu?’ tanya lelaki Muslim kepada orang Majusi.

“Ada padaku,” jawab si Majusi.

“Aku sekarang menghendakinya,” ujar lelaki Muslim itu.

“Tidak semudah itu,” jawab lelaki Majusi.

“Ambillah wang seribu dinar dariku dan kemudian serahkan mereka padaku,” desak lelaki Muslim.

“Aku tidak akan melepaskannya. Mereka telah tinggal di rumahku dan dari mereka aku telah mendapatkan berkatnya,” jawab lelaki Majusi itu.

“Tidak boleh, engkau harus menyerahkannya,” ujar lelaki Muslim itu seolah-olah mengugut.

Maka, lelaki Majusi pun menegaskan kepada tokoh Muslim itu, “Akulah yang berhak menentukan apa yang kamu minta. Dan istana yang pernah kamu lihat dalam mimpi itu adalah diciptakan untukku! Adakah kamu mahu menunjukkan keislamanmu kepadaku? Demi Allah, aku dan seluruh keluargaku tidak akan tidur sebelum kami memeluk agama Islam di hadapan wanita Alawiyah itu, dan aku pun telah bermimpi sepertimana yang kamu mimpikan, serta Rasulullah SAW. sendiri telah pula bersabda kepadaku, “Adakah wanita Alawiyah beserta anaknya itu padamu?”

“Ya, benar,” jawabku.

“Istana itu adalah milikmu dan seluruh keluargamu. Kamu dan semua keluargamu termasuk penduduk syurga, kerana Allah sejak zaman azali dahulu telah menciptakanmu sebagai orang Mukmin,” sabda baginda kembali.

------------------------------------------------------------------------------------------

Istana Mutiara Berwarna Merah

Bersumber dari Khatan Abu Imran Al-Lu’lu’i. Dia adalah seorang soleh yang suka melayani orang-orang fakir dan rumahnya selalu terbuka bagi sesiapa pun.

Suatu ketika ada sekelompok kaum bertamu ke rumahnya, dia lalu segera menghadap kepada seorang hakim agar memberi sesuatu kepadanya yang akan digunakan untuk menjamu para tetamunya itu. Akan tetapi, sang hakim tersebut tidak memberikan sesuatu pun kepadanya.

Demikianlah, Khatan pun akhirnya pergi menemui seorang Yahudi dan orang Yahudi itu ternyata mengabulkan permintaannya dan dengan segera mengirimkan sesuatu yang diperlukan oleh Khatan dalam menjamu tetamunya.
Ketika sang hakim tidur, dia bermimpi seakan-akan dia sedang berdiri di depan sebuah pintu gerbang sebuah istana yang terbuat dari mutiara berwarna merah. Saat melangkahkan kakinya, hendak memasuki istana tersebut, tiba-tiba dia dihadang dan dilarang memasukinya. Lalu dikatakan kepadanya:
“Sebenarnya istana ini milikmu, akan tetapi sekarang telah diserahkan kepada si Fulan yang beragama Yahudi itu.”

Pada keesokan harinya, hakim itu bergegas pergi ke rumah Khatan Abu Imran untuk meminta keterangan tentang apa yang telah dilakukannya setelah ditolak beberapa waktu sebelumnya. Setelah memberitahukannya, sang hakim itu kemudian bergegas menemui orang Yahudi sebagaimana telah disebutkan oleh Khatan.

Sang hakim berkata kepada orang Yahudi itu, “Kamu telah mempunyai istana di syurga. Adakah kamu mahu menjualnya dengan harga sepuluh ribu dirham?”

“Tidak,” jawabnya tegas.

Hakim itu berusaha menaikkan harga tawarannya, namun demikian, orang Yahudi tersebut tetap pada pendiriannya untuk tidak menjualnya.

Dan akhirnya hakim itu minta kepadanya untuk menceritakan kisah yang dialaminya, dan si Yahudi itu akhirnya menceritakan kisahnya.

Orang Yahudi itu lalu berkata kepada Khatan Abu Imran, “Ajarilah aku akan agama Islam!”

Demikianlah, ditinggalkannya agama Yahudi yang dianutinya dan kemudian dia masuk Islam dengan yakin dan ikhlas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kederhakaan Iblis Menggda Manusia

Iblis Memperdaya Siti Hawa


Sesungguhnya Iblis berusaha untuk bersemayam dalam setiap hati manusia, mengikuti gerak-gerinya dengan harapan akan dapat menghancurkan dan memusnahkan kehidupan seseorang. Dalam sebuah cerita disebutkan bahawa pada suatu hari Nabi Adam as keluar rumah untuk mencari nafkah, maka datanglah Iblis bersama anaknya yang bernama Khannas menemui Hawa. “Aku ingin menumpangkan anak ku di sini, kerana ada satu keperluan yang penting, aku harus pergi sendiri,” kata Iblis. Kemudian Hawa menerima anak Iblis tersebut.

Ketika Nabi Adam pulang, dia bertanya; “Anak siapakah ini?” Hawa menjawab; “Iblis menumpangkannya kepada ku.” Adam menjadi marah, lalu Khannas dibunuhnya dan dipotong-potongnya. Kemudian setiap potongan badan Khannas disangkutnya di atas dahan-dahan pohon kayu. Setelah itu Adam pergi lagi.

Tidak lama kemudian Iblis datang dan menanyakan tentang anaknya. Hawa menceritakan kepada Iblis tentang apa yang telah terjadi. Lalu Iblis memanggil nama anaknya maka kepingan-kepingan tubuh Khannas bersatu lagi, kemudian menyambut kedatangan ayahnya Iblis.

Pada kesempatan yang lain ketika Iblis ingin pergi kerana keperluannya, ia menumpangkan anaknya lagi kepada Hawa. Hawa menolak untuk menerima anaknya itu. Tapi dasar iblis pandai merayu, sekali lagi Hawa menerima anak Iblis tersebut. Ketika Nabi Adam pulang dari mencari nafkah didapatinya anak Iblis itu masih ada lagi, Adam menjadi marah sebenar-benar marah. Dibunuh anak itu, mayatnya dibakar, abunya dibuang ke sungai-sungai dan ke merata tempat.

Ketika Adam telah pergi Iblis datang lagi menanyakan tentang anaknya. Kemudian ia memanggil nama anaknya, dan seluruh abu tadi bersatu kembali dan anak itu hidup lagi. Kemudian menumpangkan anaknya itu kepada Hawa lagi. “Kali ini pastilah Adam akan membunuh ku”, kata Hawa. Namun Iblis yang pandai merayu itu dapat melemahkan hati Hawa sehingga menerima kembali anak tersebut. Kemudian Adam pulang, kemarahannya sudah tidak tertahan, lalu anak Iblis itu disembelihnya dan dimasaknya. Kemudian sebahagian dimakannya dan sebahagian lagi diberikannya kepada Hawa.

Ketika Iblis datang Hawa menceritakan apa yang telah terjadi. “Inilah yang ku inginkan’, kata Iblis. “Aku ingin bersemayam di dada Adam, dan kini hasrat itu telah terkabul. Sejak saat itu Iblis selalu berada dalam diri manusia.
Iblis termasuk makhluk yang tabah dalam menggoda manusia. Ia berusaha berbagai upaya untuk memperdayakan manusia, dan bahkan ia bermohon kepada Allah agar hidup sampai hari kiamat untuk melakukan hasratnya itu.

Namun tidak semua orang terpedaya dengan bisikan dan rayuan Iblis ini. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh selalu menjaga dirinya dari mengikut jejak langkah Iblis. Contohnya Nabi Ayub yang merupakan lambang “kesabaran,” sebab beliau tetap sabar dalam menerima cubaan.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Iblis Menggoda Nabi Ayub As


Para malaikat memuji akan sikap dan keperibadian Nabi Ayub as yang suka beribadah dan mengingat Allah SWT. Hidupnya penuh dengan rasa kesyukuran yang mendalam atas nikmat yang dibahagikan oleh Allah SWT kepadanya. Iblis mendengar pujian para Malaikat tersebut yang membuat hatinya menjadi panas kerana ia telah bersumpah dengan Allah untuk menggoda setiap anak cucu Adam. Oleh sebab itu ia tidak rela melihat manusia yang berada di permukaan bumi ini beriman, beribadah dan beramal soleh.

Kemudian Iblis menjumpai Ayub untuk melihat sendiri tentang apa yang diperkatakan oleh malaikat itu. Ternyatanya memang benar bahawa Nabi Ayub as memang patut menerima pujian tersebut. Nabi Ayub hidup dalam keadaan yang serba mewah dengan harta kekayaan yang banyak, hidup rukun dengan anak dan isterinya. Namun begitu Nabi Ayub tidak terlena dengan kekayaan dan anak isterinya itu, siang malam bibirnya tidak lepas dari mengingat Allah SWT bersujud dan bersyukur kepada Nya, serta memiliki rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama makhluk.

Iblis berusaha untuk menggoda Nabi Ayub as tetapi gagal, namun ia tidak berputus asa untuk menggoda Nabi Ayub. Kemudian ia pergi menghadap kepada Allah dan ia berkata: “Wahai Tuhan, sesungguh Ayub menyembah dan bertasbih kepada Mu bukan lantaran ia ikhlas dan tulus kerana cinta dan taat kepada Mu. Ia melakukan itu hanya kerana takut kehilangan semua kesenangan duniawi yang Engkau berikan kepadanya. Di samping itu ia masih mengharapkan agar kekayaannya bertambah berlipat ganda. Untuk itu ia menyembah Mu, andai kata ia ditimpa musibah sehingga hartanya menjadi musnah tentu ia akan berpaling daripadaMu.”

Kemudian Allah berfirman kepada Iblis: “Sesungguhnya Ayub adalah hambaKu yang sangat taat kepadaKu, ia seorang mukmin sejati, apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaKu semata-mata didorong oleh keimanan yang teguh dan ketaatan kepadaKu. Engkau memang tidak rela melihat anak cucu Adam berada di jalan yang benar dan lurus. Untuk menguji hati Ayub dan keimanannya kepadaKu, Aku izinkan engkau untuk mencuba menggodanya serta memalingkannya daripada Ku.”

Iblis mengumpul para sahabatnya untuk menguji dan memalingkan keimanan Nabi Ayub. Untuk pertama kali ia berusaha menghancurkan harta benda Nabi Ayub. Dengan berbagai cara akhirnya Iblis dengan kawan-kawannya para syaitan itu berhasil memusnahkan binatang ternak, ladang-ladang serta bangunan-bangunan milik Nabi Ayub. Dengan waktu yang singkat Nabi Ayub yang kaya raya itu menjadi miskin. Yang ada hanya segumpal hati yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Setelah itu Iblis pun datang menemui Nabi Ayub dengan menyamar sebagai orang tua yang bijaksana, dan berkata: “Sesungguhnya musibah yang menimpa mu ini sangat mengerikan, dalam waktu yang singkat segala harta mu jadi musnah, tentu sahabat-sahabat menjadi sedih dan bertanya apa sebabnya Ayub menerima musibah seburuk ini. Sementara musuh-musuh mu ada yang berkata; musibah ini datang mungkin Ayub tidak ikhlas dalam beribadah, dan ada lagi yang berkata, kalau Tuhan Ayub benar-benar berkuasa nescaya Dia dapat menyelamatkan Ayub dari bencana ini.

Sebahagian yang lain ada yang berkata, mungkin amal ibadah Ayub tidak diterima oleh Tuhan sebab dilakukan bukan dengan hati yang bersih, serta mempunyai sifat riya’ dan ingin dipuji. Aku pun merasa berdukacita kepada mu hai Ayub dengan nasib mu ini.” Kemudian Iblis merayu dan memujuk Nabi Ayub dengan kata-katanya yang manis.
Kemudian Nabi Ayub berkata: “Ketahuilah bahawa apa yang telah aku miliki, semuanya itu barang pemberian Allah yang dimintanya kembali setelah aku cukup menikmatinya dan menggunakannya. Segala puji dan kesyukuran hanya untuk Allah yang telah memberikan kurniaNya kepada ku dan mencabutnya kembali. Dia Maha Kuasa yang dapat berbuat sesuai dengan kehendakNya. Sebagai hamba kita harus menerima takdirNya itu.” Setelah selesai berbicara Nabi Ayub pun bersujud kepada Allah SWT.

Iblis segera meninggalkan rumah Nabi Ayub dengan rasa kecewa dan hampa. Namun begitu dia masih berhasrat untuk mencelakakan Nabi Ayub as. Kembali ia menghadap kepada Allah SWT dan meminta izin untuk meneruskan usahanya. Iblis berkata: “Wahai Tuhan, Ayub tidak mahu menerima hasutan ku, bahkan sedikitpun tidak goyah imannya kepada Mu, walaupun segala harta dan kekayaannya telah musnah. Mungkin kerana dia masih memiliki harapan, bahawa anak-anaknya yang sihat dan kuat akan meneruskan kehidupannya untuk hari tua.

Menurut ku Ayub tidak akan sanggup menerima musibah, jika kecelakaan itu ditimpakan kepada anak-anak yang sangat dicintainya itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, izinkan aku sekali lagi untuk mencuba kesabarannya, dan keteguhan imannya. Godaan yang ku lakukan ini terhadap keluarganya dan putera-putera yang sangat disayanginya itu.”
Allah mengizinkan permintaan Iblis itu. Iblis pun pergi bersama-sama kawan-kawannya untuk memusnahkan putera-putera Nabi Ayub. Rumah yang diduduki oleh putera-putera Nabi Ayub menjadi hancur begitu pula putera-puteranya meninggal semuanya.

Kemudian Iblis pun pergi ke rumah Nabi Ayub menyamar sebagai sahabat Nabi Ayub, untuk mengucapkan rasa dukacita atas musibah yang menimpa Nabi Ayub serta keluarganya itu.

Iblis berkata; “Hai Ayub sudah engkau melihat putera-putera mu yang mati ditimbus oleh bangunan rumah-rumahnya akibat dari gempa bumi itu? Sudah jelas hai Ayub bahawa Tuhan tidak menerima ibadah mu selama ini dan tidak menjaga dan melindungi mu sebagai balasan dari amal soleh mu.”

Mendengar ucapan Iblis itu, menangislah Nabi Ayub tersedu-sedan sambil berkata: “Allah lah yang memberi dan Dia pulalah yang mengambil kembali. Segala puji bagi-Nya Tuhan Yang Maha Pemberi dan Maha mencabut kembali.”

lblis pergi meninggalkan Nabi Ayub yang sedang dalam keadaan sujud kepada Allah SWT. Kemudian Iblis kembali mengadap Allah. “Wahai Tuhan, Ayub telah kehilangan harta benda bahkan putera-puteranya namun ia masih tetap memiliki keimanan yang kuat. Izinkan aku ya Tuhan untuk menguji sekali lagi terhadap kesihatan dirinya. Kerana jika sudah sakit dan lumpuh sudah tentu ia akan malas mengerjakan ibadah kepada Mu.”

Allah mengizinkan kehendak Iblis tersebut. Iblis memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya supaya menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh Nabi Ayub. Sehingga Nabi Ayub menjadi orang yang tidak bermaya, semua orang menjauhinya disebabkan penyakit yang menimpanya itu dapat berjangkit kepada orang lain. Hanya isterinya yang setia menjaga dan merawat Ayub.

Iblis masih melihat walaupun Nabi Ayub dalam keadaan yang tidak berdaya itu ia masih tetap beribadah kepada Allah SWT bibirnya terus menyebut nama Allah. Iblis menjadi kesal dengan sikap Nabi Ayub tersebut, sehingga ia meminta pendapat terhadap teman-temannya bagaimana cara untuk menghancurkan keimanan Nabi Ayub itu.
Di antara mereka ada yang berkata Engkau telah berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari syurga bagaimana engkau dapat melakukan hal itu?” Iblis baru teringat hal itu dilakukan dengan jalan menggoda isteri Adam. Mungkin idea ini dapat dilakukan terhadap isteri Nabi Ayub.

Pergilah ia menemui isteri Nabi Ayub dengan menyamar sebagai seorang sahabat Nabi Ayub. Iblis membisikkan rayuannya kepada telinga isteri Nabi Ayub. Akhirnya isteri Nabi Ayub pergi menemui Nabi Ayub yang sedang menanggung penderitaan itu dan sedang bertasbih kepada Allah SWT. Kemudian ia berkata; “Wahai suami ku sampai bilakah engkau diseksa oleh Tuhan mu, yang mana segala harta dan putera-putera kita telah musnah, begitu juga sahabat-sahabat mu telah menjauhkan diri. Mohonlah wahai suami ku Ayub kepada Tuhan mu, supaya kita dibebaskan dari penderitaan yang terus menerus ini.”

Kemudian Nabi Ayub berkata; “Wahai isteri ku engkau menyesali akan peristiwa yang terjadi, aku ingin bertanya kepada mu berapa tahunkah kita menikmati kesenangan dan kemewahan yang diberikan oleh Allah?” Isterinya menjawab 80 tahun. Kemudian Nabi Ayub bertanya lagi; “Berapa lamakah kita dicuba oleh Allah seperti ini?” Isterinya menjawab tujuh tahun.”

“Aku malu untuk memohon kepadaNya untuk bebas dari cubaan ini, jika dibanding nikmat yang kita rasakan dengan cubaan yang diberikan oleh Allah tidak sebanding. Kiranya engkau telah mendengar hasutan Iblis yang durjana sehingga imanmu menjadi menipis. Tunggulah ganjaran mu nanti, setelah aku sihat aku akan mencambuk mu sebanyak seratus kali. Tinggalkan aku seorang diri di sini menunggu takdir Ilahi!”

Setelah Nabi Ayub hidup sendiri ia bermohon kepada Allah SWT. “Wahai Tuhan ku, Iblis telah mengganggu ku, dengan berbagai godaan yang dilakukannya hanya Engkaulah wahai Tuhan ku yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.”

Kemudian Allah SWT menerima doa Nabi Ayub as kemudian Allah berfirman, “Hentakkanlah kaki mu ke tanah. Dari situ akan keluar air, dan dengan air itu engkau akan menjadi senang dan sihat dari penderitaan penyakit mu jika engkau gunakan untuk minum dan mandi.” Dengan kekuasaan Allah, Nabi Ayub sihat dari penyakitnya, bahkan kelihatan lebih sihat dari ketika ia masih muda.

Nabi Ayub telah bersumpah akan memukul isterinya seratus kali apabila ia telah sembuh, ia merasa wajib untuk melaksanakannya walau timbul rasa kasihan untuk melakukannya. Sebab isteri beliau sangat setia dan baik hati. Di dalam keraguan Nabi Ayub tersebut maka turunlah wahyu Allah SWT. “Hai Ayub ambillah dengan tangan mu seikat rumput dan pukullah isteri mu dengan rumput itu sebanyak seratus kali sehingga dengan demikian tertebuslah sumpah mu itu.”

Akhirnya Nabi Ayub as hidup rukun dan damai seperti semula, bahkan Allah SWT mengganti putera-puteranya sebanyak itu juga. Begitulah bukti dari kesabaran seorang hamba Allah SWT yang tidak tergoda dengan pujuk rayu Iblis. (kisah ini dapat dibaca dalam Al-Quran surah Sad ayat 41-44 dan surah Al Anbiya ayat 83-84).

Begitulah tipu daya Iblis yang pandai menggoda, membisik sesuatu yang indah ke dalam setiap hati dan telinga umat manusia. Ia akan merasa cemburu dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta bersujud hanya kepada Allah SWT. Sebaliknya ia akan tertawa dan berbangga hati jika orang-orang yang telah beriman dapat dirayunya dan mengikuti jalan yang sesat.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nasihat Iblis kepada Nabi Nuh


Di antara manusia yang mendapatkan umur yang sangat panjang di dunia ini adalah Nabi Nuh as. Al-Quran menga takan bahawa dia pernah hidup di sekitar kaumnya selama sembilan ratus lima puluh tahun. Sepanjang masa itu Nabi Nuh telah menyeru mereka pada jalan Allah, namun hanya sedikit dari mereka yang kemudian mengikuti jalannya. Melihat kaumnya yang sengaja mengingkari agama Allah, bahkan sering mengganggunya, Nabi Nuh memohon kepada Allah agar ditimpakan bencana kepada mereka. Allah mengabulkan permohonannya.

Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal besar yang boleh memuat semua jenis makhluk hidup. Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat dan mengalirkan banjir yang sangat besar sehingga tidak satu pun dari mereka yang kafir akan tertinggal.

Tiba waktunya apa yang ditentukan oleh Allah. Bersama semua pengikutnya dan segenap pasangan makhluk melata lain Nabi Nuh naik ke atas kapal. Hujan mulai turun membasahi bumi. Nabi Nuh memperhatikan satu persatu dari mereka yang hadir di kapal. Tiba-tiba matanya memandang seorang lelaki tua yang tidak dikenalnya.

“Siapa anda?” tanya Nabi Nuh ingin tahu.

“Aku Iblis,” jawabnya.

Dasar Iblis, dia tahu saja bagaimana cara masuk ke dalam kapal Nabi kekasih Allah itu. Dia boleh hadir di mana saja dia mahu. Bukan kerana dia makhluk ajaib, tetapi dia memang sangat gigih memperjuangkan usahanya.

“Mengapa engkau mahu ikut kami?” tanya Nabi Nuh lagi.

“Aku bukan mahu ikut kapalmu dan ingin selamat bersamamu. Aku hanya ingin mengganggu hati para pengikutmu. Biarlah tubuh mereka bersamamu asal hati mereka bersamaku,” jawab Iblis terus terang.

Iblis memang tidak pernah menyembunyikan niat jahatnya untuk mencelakakan manusia. Fikirnya, semua manusia sudah tahu siapa dia. Sejak zaman Adam sampai hari kiamat. Mengapa harus berbohong lagi, kerana tidak semua yang manusia ketahui pasti akan diikuti.

“Keluarlah dari kapalku, wahai musuh Allah!” kata Nabi Nuh kepada Iblis.

Iblis tidak menjawab apakah mahu keluar atau akan tetap di sana. Sebelum Nabi Nuh, Allah juga pernah mengusirnya keluar dari syurga. Tetapi, dia masih saja membangkang perintah Allah dan terus berusaha menggoda Adam sampai berhasil.

Dia hanya berkata, “Wahai Nuh, aku menyimpan lima strategi yang dengannya aku akan boleh mencelakan umat manusia. Aku akan sebutkan padamu yang tiga, tapi akan menyembunyikan darimu dua lainnya.” Kemudian Allah mewahyukan pada Nuh agar tidak usah mendengarkan yang tiga, tapi dengar saja dua yang lainnya.

“Aku tidak berminat mendengar tiga strategi yang akan engkau sebutkan itu, tapi sebutkan dua strategi yang engkau sembunyikan dariku,” jawab Nuh.

Iblis berkata, “Wahai Nuh aku akan berusaha membinasakan manusia dengan dua cara: pertama, dengan cara menanamkan sifat dengki dalam hati mereka; dan kedua dengan cara menanamkan sifat serakah dalam jiwa mereka. Kerana dengki maka aku dilaknat oleh Allah dan dijadikannya sebagai syaitan yang terkutuk. Dan kerana serakah maka Adam menghalalkan segala makanan di syurga sehingga dia dikeluarkan. Dengan dua sifat ini, kami semua dikeluarkan dari syurga.

Setelah kapal Nabi Nuh mendarat dengan segenap penumpangnya, tiba-tiba si Iblis datang lagi menghampirinya. Dengan suara yang amat merdu dia berkata pada Nuh, “Aku sangat berterima kasih padamu, lebih dari semua makhluk yang ada di bumi ini.”

“Terima kasih dari apa?” tanya Nabi Nuh ingin tahu.

“Permohonanmu agar orang-orang kafir itu dicelakakan telah dikabulkan oleh Allah. Dengan cara itu bererti engkau telah meringankan bebanku,” kata Iblis.

“Wahai Nuh, jangan sekali-kali engkau mendengki kerana ia telah menghantarku pada keadaan seperti ini. Dan jangan sekali-kali engkau serakah kerana ia telah menghantar Adam seperti yang dialaminya."

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kisah Pelayaran Simbaz


Sinbad The Sailor

Aduhai kawan-kawan, ketika aku kembali ke Baghdad dan kepada keluarga dan kawan-kawan serta sahabat-sahabat, aku menjalani hidup yang paling bahagia, senang, nikmat, dan lupa pada apa yang pernah kualami, kerana aku mendapatkan banyak keuntungan dan tenggelam dalam kegembiraan di tengah kawan-kawan dan sahabat.

Demikianlah aku menjalani kehidupan yang paling menyenangkan hingga jiwaku resah mendorongku untuk mengadakan perjalanan ke negeri-negeri asing, dan aku merasakan kerinduan untuk bertemu dengan bangsa-bangsa lain untuk berdagang dan mendapatkan keuntungan.

Setelah membulatkan hati, aku membeli barang-barang berharga, yang sesuai untuk perjalanan laut, dan, mengemas banyak bungkusan dari biasanya, aku memulai perjalanan dari Baghdad ke Basrah, di mana aku menaikkan bungkusan-bungkusanku ke atas kapal dan belayar bersama beberapa pedagang besar di kota itu.

Kami memulai perjalanan kami dan belayar, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, di laut, dan perjalanan itu menyenangkan, sementara kami terus belayar, selama bermalam-malam dan berhari-hari, dari laut ke laut dan dari pulau ke pulau hingga suatu hari angin yang berlawanan menyerang kami.

Maka nakhoda membuang sauh, dan mengusahakan agar tidak bergerak, kerana khuatir kapal akan tenggelam di tengah laut. Sementara kami berdoa memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, tiba-tiba badai yang hebat menerpa kami, mengoyakkan layar, dan melemparkan orang-orang, dengan seluruh bungkusan, perbekalan, dan harta milik mereka, ke dalam laut.

Akupun tenggelam seperti yang lainnya. Aku menjaga diriku agar tetap terapung setengah hari itu, dan ketika aku hampir putus asa, Allah yang Maha Kuasa mempertemukan aku dengan sebatang papan kayu dari kapal, dan aku bersama dengan beberapa pedagang lainnya menaikinya, dan kami mengayuhnya dengan kaki kami, dengan bantuan angin dan gelombang, selama sehari semalam.

Menjelang siang pada hari berikutnya, angin bertiup keras, dan gelombang naik, melemparkan kami ke sebuah pulau, dalam keadaan hampir mati kerana kurang tidur, kelelahan, kelaparan, kehausan dan ketakutan.

Kami berjalan sepanjang pantai pulau itu dan mendapati banyak sekali tumbuh-tumbuhan, yang kami makan sedikit untuk menghilangkan rasa lapar dan menguatkan tubuh. Kami bermalam di pantai, dan ketika hari terang, kami bangkit dan menjelajahi pulau itu ke kanan dan ke kiri hingga kami melihat sebuah bangunan di kejauhan.

Kami berjalan mendatangi bangunan itu dan terus berjalan sampai kami berdiri di depan pintunya. Sementara kami berdiri di sana, keluarlah sekelompok lelaki telanjang yang tanpa berbicara kepada kami, menangkap kami dan membawa kami menghadap raja mereka.

Dia memerintahkan kami untuk duduk, lalu meraka membawakan kami makanan yang aneh, yang belum pernah kami lihat sepanjang hidup kami. Perutku tidak mahu menerima makanan itu, dan tidak seperti kawan-kawanku, aku menolak untuk memakannya, dan penolakanku itu, atas pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi penyebab aku tetap hidup hingga sekarang.

Sebab ketika kawan-kawanku memakan makanan itu, mereka menjadi pening, seperti orang gila, dan keadaan mereka berubah. Lalu orang-orang membawakan mereka minyak kelapa, dan memberikannya pada mereka untuk diminum dan meminyaki mereka. Ketika mereka meminum minyak itu, mata mereka berputar di kepala mereka, dan mereka terus memakan makanan yang luar biasa banyaknya.

Ketika aku melihat mereka dalam keadaan begitu, aku merasa bingung dan kasihan pada mereka, dan aku mulai khuatir dan ketakutan sendiri pada orang-orang telanjang itu. Aku memandang mereka dengan cermat dan menyedari bahawa mereka adalah orang-orang Magia dan bahawa raja di kota mereka adalah Jin.

Setiap kali orang datang ke negeri mereka, atau mereka melihatnya atau kebetulan bertemu dengan mereka di lembah atau di jalan, mereka membawanya menghadap raja mereka, memberinya makanan itu untuk dimakan dan meminyaki mereka dengan minyak itu, sehingga perutnya akan mengembang.

Lalu mereka akan memberinya makan lebih banyak lagi untuk dimakan dan lebih banyak minyak untuk diminum, dan ketika mereka menjadi gemuk, mereka menyembelihnya, memanggangnya, dan memberikannya pada raja mereka untuk dimakan, sementara mereka sendiri memakan daging itu tanpa memanggangnya atau memasaknya.

Ketika aku menyedari situasi itu, aku menjadi sangat khuatir akan diriku sendiri dan juga kawan-kawanku yang dalam keadaan mabuk, tidak mengetahui apa yang akan dilakukan pada diri mereka. Mereka patuh pada orang yang membawa mereka keluar setiap hari dan membiarkan mereka makan rumput di pulau itu, seperti binatang ternak.

Sementara aku merana dan menjadi kurus kering kerana kelaparan dan ketakutan, dan kulitku keriput di atas tulang-tulangku. Ketika orang-orang Magia itu melihatku dalam keadaan begitu, mereka membiarkanku dan melepaskanku, tak seorangpun yang memperhatikanku, hingga suatu hari aku menemukan jalan untuk menyelinap ke luar dari bangunan itu dan berjalan menjauh.

Lalu aku melihat seorang gembala duduk di atas sesuatu yang terangkat di tengah laut, dan ketika aku memperhatikannya, aku menyedari bahawa dialah orangnya yang menyuruh mereka untuk membawa kawan-kawanku keluar dan memakan rumput. Bersamanya ada banyak orang lagi yang seperti mereka. Begitu orang itu melihatku, dia tahu bahawa aku masih tetap berakal sihat dan bahawa aku tidak menderita seperti kawan-kawanku.

Dia memberi tanda padaku dari jauh, mengatakan, “Berbaliklah, dan ambil jalan di sebelah kananmu, dan itu akan membawamu ke jalan besar.” Aku berbalik, seperti apa yang dikatakannya padaku, menemukan sebuah jalan di sebelah kananku, mulai mengikutinya, kadang-kadang berlari kerana ketakutan, kadang-kadang berjalan lambat, untuk mengatur nafas, dan aku terus mengikuti jalan itu hingga aku lenyap dari pandangan orang yang telah menunjukkan arah itu padaku, dan kami tidak dapat saling melihat lagi.

Waktu itu, matahari telah tenggelam, dan hari menjadi gelap. Aku duduk untuk beristirehat dan berusaha untuk tidur, tapi aku tidak dapat tidur kerana sangat ketakutan, kelaparan dan keletihan. Ketika malam telah berlalu separuh, aku bangkit dan berjalan-jalan di pulau itu hingga hari terang, dan matahari terbit di atas puncak-puncak perbukitan dan di atas dataran-dataran luas.

Aku letih, lapar dan haus; maka aku makan daun-daunan dan tanam-tanaman yang ada di pulau itu sampai cukup kenyang untuk menghilangkan rasa laparku. Lalu aku berjalan sepanjang hari dan malam berikutnya, dan setiap kali aku lapar, aku akan makan tanam-tanaman, dan aku terus berjalan selama tujuh hari tujuh malam.

Pada pagi hari kelapan, kebetulan aku melihat sekilas objek yang kabur di kejauhan. Aku berjalan ke arahnya dan terus berjalan hingga aku sampai di sana, setelah matahari terbenam. Aku berdiri memperhatikannya dari tempat yang agak jauh.

Masih takut disebabkan apa yang pernah kualami pada kali yang pertama dan kedua, dan mendapati bahawa itu adalah kelompok orang yang sedang mengumpulkan biji lada. Ketika aku mendekati mereka, dan mereka melihatku, mereka bergegas menghampiriku dan, mengelilingiku dari setiap sisi, seraya bertanya padaku, “Siapakah engkau, dan dari mana asalmu?”

Aku berkata, “Kawan-kawan, aku adalah seorang asing yang malang,” dan aku memberitahukan mereka kejadian yang menimpaku dan bagaimana aku telah merasakan penderitaan dan ketakutan. Ketika mereka mendengar kata-kataku, mereka berkata, “Demi Tuhan, ini sungguh luar biasa, tapi katakan pada kami bagaimana engkau dapat membebaskan diri dari orang-orang hitam itu dan bagaimana engkau luput dari perhatian mereka, padahal jumlah mereka sangat banyak di pulau ini, dan mereka makan orang?”

Maka aku ceritakan pada mereka apa yang telah terjadi padaku dan bagaimana mereka memberi kawan-kawanku makanan yang tidak kumakan. Mereka menyalamiku dan terhairan-hairan mendengar ceritaku.

Mereka menyuruhku duduk bersama mereka sampai mereka selesai dengan pekerjaan mereka. Lalu mereka membawakanku makanan yang enak, yang kumakan, kerana aku lapar, dan beristirehat sebentar. Lalu mereka membawaku dan berangkat bersamaku dalam sebuah kapal dan pergi ke pulau mereka dan rumah mereka.

Di sana, mereka menyuruhku menghadap raja mereka, dan aku memberi hormat padanya, dan dia menyalamiku, memperlakukanku dengan hormat, dan menanyakan padaku tentang keadaanku. Aku ceritakan kepadanya semua yang telah aku alami, dari hari aku meninggalkan Baghdad hingga datang padanya, dan dia, serta semua yang hadir di istananya, terkagum-kagum akan ceritaku.

Lalu dia memintaku untuk duduk dan memerintahkan membawa makanan, dan aku makan sampai kenyang, mencuci tanganku, dan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan memuji-muji-Nya kerana pertolongan-Nya. Lalu aku berundur dari hadapan raja dan pergi melihat-lihat pemandangan di kotanya dan mendapai bahawa kota itu sangat maju, ramai penduduknya, dan makmur, mempunyai makanan yang berlimpah, pasar-pasar, pembeli dan penjual.

Aku sangat senang telah datang ke kota itu dan merasa selesa di sana, ketika aku berteman dengan penduduknya bersama dengan raja mereka, menyukai dan menghormatiku bahkan melebihi orang-orang terkemuka di kota itu.
Aku menyaksikan bahawa semua orang, besar dan kecil, mengenderai kuda-kuda yang bagus, tapi tanpa pelana, dan terhairan-hairan kerananya, maka aku berkata kepada raja, “Tuanku, mengapa anda tidak berkenderaan di atas pelana, sebab itu akan membuat pengenderanya merasa selesa dan dapat mengawal kuda?”

Dia bertanya, “Benda macam apa pelana itu, kerana aku tidak pernah melihat atau menggunakan sepanjang hidupku.”

Aku bertanya padanya,”Mahukah anda mengizinkanku untuk membuatkan anda sebuah pelana untuk dinaiki dan menyaksikan kegunaannya?”

Dia berkata, “Baiklah.”

Kataku, “Biar mereka ambilkan kayu untukku,” dan dia memerintahkan untuk membawakanku segala sesuatu yang yang kuperlukan. Lalu aku meminta dipanggilkan seorang tukang kayu yang mahir dan duduk bersamanya dan menunjukkan padanya konstruksi pelana itu dan bagaimana membuatnya. Lalu aku mengambil kayu, mengetamnya, dan membuatnya menjadi bantal.

Lalu aku membawa kulit, dan setelah menutupnya pada pelana itu, aku mengecatnya dan memasang tali pengikat dan tali pelana. Setelah itu, aku membawa seorang pandai besi dan menunjukkan padanya bagaimana membuat pijakan kaki yang kuisi dan kulapisi dengan timah dan kulekatkan pinggirannya dengan sutera.

Lalu aku membawa salah seekor kuda raja yang paling baik, memasangkan pelana padanya, memasangkan pijakan kaki pada pelana itu; memasang tali kekang; dan menuntunnya kepada raja, yang merasa senang melihat pelana itu dan menerimanya dengan penuh terima kasih. Dia duduk di atas pelana dan sangat senang kerananya dan memberiku imbalan yang besar untuk itu.

Ketika Wazir mengetahui bahawa aku membuat pelana, dia memintaku untuk membuatkannya juga, dan akupun membuatkannya seperti itu. Selain itu, seluruh tokoh terkemuka dan pegawai tinggi mulai minta dibuatkan pelana, dan aku terus membuatnya dan menjualnya, setelah mengajari tukang kayu dan pandai besi bagaimana membuat pelana dan pijakan kaki.

Dengan cara itu aku mengumpulkan banyak wang, dan sangat dihormati dan dicintai, dan aku tetap menikmati kedudukan tinggi bersama raja dan para pengiringnya, serta tokoh-tokoh terkemuka di kota itu dan para pembesar negara.

Suatu hari, aku duduk bersama raja, dalam suasana penuh kebahagiaan dan kehormatan, ketika dia berkata padaku, “Engkau dihormati dan dicintai di antara kami, dan engkau telah menjadi satu dengan kami, dan kami tidak dapat berpisah denganmu, juga tidak sanggup membiarkanmu meninggalkan kota ini. Aku ingin engkau mematuhiku dalam satu hal, tanpa melawanku.”

Aku berkata padanya, “Apakah yang diinginkan oleh Yang Mulia dariku, sebab aku tidak dapat menolak kehendak anda, kerana aku berhutang budi kepada anda atas pertolongan, kebaikan, dan kemurahan hati anda, dan, Alhamdulillah, aku telah menjadi salah seorang pelayan anda.”

Katanya, “Aku ingin mengahwinkanmu dengan seorang wanita yang cantik, anggun, dan memikat, seorang wanita yang jelita dan kaya raya, dan engkau akan tinggal bersama kami dan hidup bersamaku di istanaku. Kerana itu, jangan menolak atau berdebat denganku.”

Ketika aku mendengar kata-kata Raja, aku terdiam, sebab aku terlalu malu untuk mengatakan sesuatu. Katanya, “Nak, mengapa engkau tidak menjawab?”

Aku menyahut, “Tuanku, dan raja zaman ini, andalah yang memerintah.” Maka dengan segera dia memanggil hakim dan saksi dan menikahkanku dengan seorang wanita dari kalangan tinggi, keturunan bangsawan, dengan salasilah keluarga yang mulia, sangat cantik, kaya raya, memiliki banyak bangunan dan tempat tinggal.

Lalu dia memberiku sebuah rumah besar dan indah, yang berdiri sendiri, dan memberiku pelayan-pelayan dan pesuruh-pesuruh, dan dia memberiku gaji dan persediaan makanan. Maka aku hidup dengan sangat nyaman, enak, dan bahagia dan melupakan seluruh keletihan, kesulitan, dan penderitaan yang pernah aku alami.

Aku berkata pada diriku sendiri, “Jika aku kembali ke negeriku, aku ingin membawanya bersamaku. Tapi apa pun yang ditakdirkan untuk terjadi akan terjadi, dan tak seorang pun mengetahui apa yang menimpanya,” sebab aku mencintainya dan dia sangat mencintaiku, dan kami hidup serasi, menikmati kemakmuran dan kebahagiaan.

Suatu hari, Tuhan yang Maha Kuasa membuat isteri tetanggaku, yang juga salah seorang kawanku, meninggal dunia dan aku pergi mendatanginya untuk mengucapkan belasungkawa kerana kehilangan isterinya dan mendapati dirinya dalam keadaan yang sangat menyedihkan, cemas, letih, dan bingung.

Aku memberikan hiburan dan mulai menenangkannya, sambil berkata, “Jangan menyesali isterimu. Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan ganti kepadamu isteri yang lebih baik dan akan memberimu umur panjang, insya Allah.”

Dia meratap dengan sedih, sambil berkata, “Wahai kawanku, bagaimana Tuhan akan memberi ganti seorang isteri yang lebih baik, padahal aku hanya punya satu hari lagi untuk hidup?”

Aku berkata, “Kawan, gunakan akalmu dan jangan meramalkan kematianmu sendiri, kerana keadaanmu baik-baik saja dan sihat wal afiat.”

Dia berkata, “Demi hidupmu, saudaraku, esok engkau akan kehilangan aku dan tidak akan pernah melihatku lagi sepanjang hidupmu.”

Aku bertanya, “Bagaimana boleh begitu?”

Dia berkata, “Hari ini, mereka akan mengubur isteriku dan menguburku bersamanya di pusara, sebab sudah menjadi adat istiadat di negeri kami, ketika isterinya meninggal, sang suami harus dikubur hidup-hidup bersamanya, dan jika suami meninggal, sang isteri harus dikubur hidup-hidup bersamanya, agar salah satu di antara mereka tidak menikmati kehidupan setelah pasangannya meninggal dunia.”

Aku berkata padanya, “Demi Tuhan, ini adalah adat istiadat yang paling kejam, dan tak seorangpun boleh mematuhinya.”

Sementara kami bercakap-cakap, sebahagian besar masyarakat kota itu datang, mengucapkan belasungkawa mereka atas kematian isteri kawanku dan kematiannya sendiri, dan mulai mempersiapkan almarhum,sesuai dengan adat-istiadat mereka. Mereka membawa peti jenazah dan,setelah meletakkan wanita itu di dalamnya, mengangkatnya dan membawa suaminya bersamanya ke luar kota, hingga mereka sampai di suatu tempat di sebelah gunung di dekat laut.

Mereka mendatangi sebuah tempat dan mengangkat darinya sebuah batu besar, yang membukakan sebuah sumur berdinding batu.Mereka melemparkan wanita itu ke dalam sumur itu, yang nampaknya menuntun ke sebuah gua yang luas di bawah gunung. Lalu mereka membawa sang suami dan, dengan mengikatkan tali dari serat pohon palem di bawah ketiaknya, menurunkannya ke dalam sumur, dengan sebuah kendi berisi air manis dan tujuh lapis roti.

Ketika dia sudah dibawah,dia melepaskan tali,dan mereka menariknya ke atas, menutupi mulut sumur dengan batu besar seperti sebelumnya,dan kemudian pergi, meningalkan kawanku bersama isterinya di dalam gua.
Aku berkata pada diriku sendiri,”Demi Tuhan, kematian ini lebih buruk daripada yang pertama.” Lalu aku pergi menemui raja dan berkata kepadanya,”Tuanku, mengapa anda mengubur orang yang hidup bersama dengan orang mati di negeri ini?”

Dia menjawab,”Sudah menjadi adat-istiadat di negeri kami, jika suami meninggal, isterinya harus dikubur bersamanya, sehingga mereka selalu bersama-sama, dalam kehidupan mahupun kematian. Adat-istiadat ini kami terima dari leluhur kami.”

Aku bertanya kepadanya,”Wahai raja abad ini, apakah anda akan memperlakukan orang asing seperti aku sama dengan apa yang anda perlakukan pada orang itu, jika isterinya meninggal?”

“Ya, kami menguburnya dan memperlakukannya seperti yang engkau lihat.”Ketika aku mendengar kata-katanya,aku merasa sakit hati, cemas, rasa kasihan pada diri sendiri, dan bingung kerana takut isteriku akan meninggal sebelum diriku dan mereka menguburku hidup-hidup bersamanya. Lalu aku berusaha mengalihkan perhatian, dengan menyibukkan diri, dan menghibur diriku sendiri, sebab tak seorangpun tahu siapa yang akan mati lebih dulu dan siapa yang akan mengikutinya.”

Tapi tak lama kemudian, isteriku jatuh sakit, dan beberapa hari kemudian meninggal dunia. Hampir semua orang di kota itu datang untuk mengucapkan belasungkawa atas kematiannya kepadaku dan kepada keluarganya. Raja pun datang untuk mengucapkan belasungkawa,sebagaimana adat-istiadat di situ.

Lalu mereka mendatangkan seorang wanita untuk memandikannya, dan mereka memandikannya dan mendandannya dengan pakaian yang indah dan perhiasan emas, kalung, serta permata. Lalu mereka memasukkan ke dalam peti jenazah dan membawanya ke sisi gunung.

Setelah menyingkirkan batu dari mulut sumur, mereka melemparkannya ke dalam. Lalu seluruh kawanku dan keluarga isteriku berpaling padaku untuk mengucapkan selamat jalan, sementara aku menangis di antara mereka. “Aku seorang asing, dan aku tidak dapat menjalankan adat-istiadat kalian,” kataku.

Mereka seolah-olah tidak mendengar kata-kataku, dan sambil menarikku, mereka mengikatku dengan paksa dan membiarkanku jatuh ke dalam sumur menuju gua besar di bawah gunung, dengan tujuh lapis roti dan sekendi air manis, sebagaimana adat istiadat mereka. Lalu mereka berkata padaku, “Lepaskan dirimu sendiri dari tali ini,” tapi aku menolak, dan mereka melemparkan tali itu ke arahku, menutup mulut sumur, dan pergi.

Aku melihat di dalam gua itu banyak mayat yang mengeluarkan bau busuk dan memualkan, dan aku menyalahkan diriku sendiri atas apa yang telah kulakukan, sambil berbicara sendiri, “Demi Tuhan, aku patut mendapatkan semua yang terjadi padaku ini.”

Aku tidak dapat membezakan malam dari siang, dan aku mempertahankan diriku dengan makanan yang sangat sedikit, tidak makan sampai aku merasa perutku melilit kelaparan, dan tidak minum sampai aku menjadi amat sangat haus, kerana takut bahawa makanan dan persediaan air yang ada akan habis. Aku berkata pada diriku sendiri:
“Tidak ada kekuatan dan kekuasaan, kecuali di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Apa yang telah menyihirku untuk kahwin di kota ini? Setiap kali aku berkata bahawa aku telah terlepas dari suatu bencana, aku jatuh pada bencana yang lebih buruk. Demi Tuhan, kematian ini benar-benar kematian yang kejam. Kalau saja aku dulu tenggelam di laut atau mati di gunung; itu akan lebih baik daripada kematian yang mengerikan ini.”

Dan aku terus menyalahkan diri sendiri. Lalu aku melemparkan tubuhku ke atas tulang-belulang dari orang-orang yang sudah mati itu, memohon di tengah keputus-asaan, agar Tuhan yang Maha Kuasa mempercepat kematianku, tapi permohonanku tidak terkabul, dan aku tetap berada dalam keadaan begini hingga perutku kelaparan, dan tenggorokanku terbakar kehausan.

Maka aku berdiri, mencari-cari roti, makan sepotong kecil dan minum seteguk air. Lalu aku berdiri dan mulai menjelajahi gua itu. Aku mendapati bahawa gua itu luas dan kosong, kecuali bahawa lantainya tertutup oleh mayat-mayat dan tulang-belulang yang telah membusuk dari masa yang telah lewat. Aku membuat sendiri sebuah tempat di sisi gua, jauh dari mayat yang masih segar dan pergi tidur di sana.

Akhirnya bekalku semakin berkurang sampai aku hanya mempunyai sedikit sekali. Pada siang hari, atau lebih dari satu hari, aku makan hanya sepotong kecil dan minum seteguk, kerana khuatir bahawa makanan dan air itu akan habis sebelum kematianku.

Aku tetap dalam keadaan begini sampai suatu hari, ketika aku sedang duduk sambil memikirkan apa yang akan kulakukan kalau aku sudah kehabisan makanan dan air, batu itu tiba-tiba disingkirkan dari tempatnya, dan cahaya menyinariku. Aku berkata pada diriku sendiri, “Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi,” dan aku melihat orang-orang berdiri di mulut sumur sedang menurunkan mayat seorang laki-laki dan seorang wanita hidup, meratap dan menangisi dirinya sendiri, dan mereka menurunkan bersamanya makanan dan air.

Aku terus melihat wanita itu, tanpa dilihat olehnya, sementara mereka menutup mulut sumur dengan batu dan kemudian pergi. Lalu aku mengambil tulang kering dari mayat dan, setelah mendekati wanita itu, memukul pada kepalanya, dan dia jatuh tak sedarkan diri. Aku memukulnya untuk kedua kali dan ketiga kalinya hingga dia mati.
Dia mengenakan pakaian dengan banyak hiasan, kalung, permata, dan logam-logam mulia, dan aku mengambil semua miliknya, bersama dengan roti dan airnya, dan duduk di tempat yang telah aku siapkan untuk diriku sendiri di sisi gua di mana aku boleh tidur, dan makan hanya sebahagian kecil dari makanan itu, asal cukup untuk mempertahankan hidupku, kerana khuatir makanan itu akan habis dengan cepat dan aku akan mati kelaparan dan kehausan.

Aku tinggal di dalam gua selama beberapa waktu, dan setiap kali mereka menguburkan mayat seseorang, aku membunuh pasangannya yang masih hidup dan mengambil makanan dan airnya untuk menyambung hidupku sendiri hingga suatu hari aku bangun dari tidur dan mendengar sesuatu seolah-olah gerakan yang sedang membongkar sisi gua tersebut.

Aku berkata pada diriku sendiri, “Apa itu?” Lalu aku bangkit dan dengan tulang kering di tanganku, aku berjalan menuju suara bising itu dan mendapati bahawa itu seekor binatang buas yang, ketika ia menyedari keberadaanku, menjauh dan lari dariku. Aku mengikuti ke hujung yang jauh dari gua itu dan melihat secercah sinar, seperti bintang, yang terkadang muncul, terkadang lenyap.

Ketika aku melihatnya, aku berjalan mendekatinya, dan semakin dekat aku padanya, semakin besar dan semakin terang sinar itu jadinya sampai aku yakin itu adalah sebuah mulut gua yang menuntun ke udara terbuka. Aku berkata pada diriku sendiri, “Pasti ada penjelasan untuk ini. Entah itu mulut gua kedua, seperti tempat mereka menurunkan aku, atau sesuatu celah bebatuan.”

Aku berdiri berfikir-fikir sebentar; lalu aku berjalan menuju cahaya itu dan mendapati bahawa itu adalah sebuah lubang di sisi gunung yang dibuat oleh binatang buas tersebut melalui mana mereka memasuki gua dan makan mayat-mayat itu hingga mereka kenyang dan keluar seperti ketika mereka masuk.

Waktu aku melihat lubang, aku merasa terbebas dari rasa takut dan kekhuatiranku, yakin akan hidup, setelah berada di ambang kematian, dan sangat bahagia seakan-akan aku sedang bermimpi. Lalu aku berusaha sampai berhasil memanjat keluar dari lubang itu, mendapati diriku di sisi gunung besar yang berada di depan laut dan menjadi penghalang antara laut, di satu sisi, dan di pulau serta kota itu, di sisi yang lain, sehingga tak seorangpun dapat mencapai bahagian itu dari kota.

Aku memuji dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, merasa amat sangat bahagia dan menemukan kembali keberanianku. Lalu aku kembali melalui lubang itu ke dalam gua dan membawa keluar semua makanan dan air yang telah kusimpan.

Lalu aku mengganti pakaianku, mengenakan sebahagian dari pakaian orang yang sudah mati, dan mengumpulkan banyak sekali kalung mutiara dan batu-batu mulia, hiasan emas dan perak yang dibungkus permata, dan benda-benda berharga lain yang kutemukan pada mayat-mayat itu dan dengan menggunakan pakaian orang yang telah mati tersebut aku membungkus perhiasan itu dalam beberapa bungkus, membawanya keluar melalui lubang sisi gunung dan berdiri di pantai.

Setiap hari aku pergi ke dalam gua dan menjelajahinya, dan setiap kali mereka mengubur orang hidup-hidup, aku membunuhnya, entah dia lelaki atau wanita, mengambil makanan dan airnya, keluar dari gua, dan duduk di pantai menunggu pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa, melalui sebuah kapal yang lewat. Untuk beberapa lama, aku terus mengumpulkan seluruh perhiasan yang dapat kutemukan, mengikatnya dalam bungkusan-bungkusan dari pakaian orang yang mati, dan membawanya keluar dari gua.

Suatu hari, ketika aku sedang menunggu di pantai, memikirkan tentang keadaanku, aku melihat sebuah kapal melintas di tengah laut yang gemuruh dan bergelombang. Aku mengambil sehelai baju putih yang telah kuambil dari salah satu mayat, mengikatnya pada sebuah tongkat, dan berjalan sepanjang pantai, memberi tanda-tanda dengan baju itu pada orang-orang di atas kapal, hingga, ketika kebetulan menatap ke arahku, mereka melihatku dan berpaling ke arahku, dan ketika mereka mendengar teriakanku, mereka mengirimkan sebuah perahu dengan sekelompok orang.

Ketika mereka telah dekat denganku, mereka berkata:
“Siapakah kau, dan mengapa kau duduk di tempat ini, dan bagaimana engkau boleh sampai di gunung ini, kerana sepanjang hidup kami belum pernah menemukan orang yang berhasil sampai ke sini?”
Aku berkata, “Aku seorang pedagang, yang kapalnya tenggelam, dan aku menyelamatkan diriku dengan sebatang papan kayu, dengan beberapa barang milikku.” Mereka membawaku bersama mereka naik perahu, membawa semua yang telah kuambil dari gua, yang terbungkus dengan pakaian dan kain kafan mayat itu, naik ke kapal, dan membawaku dengan seluruh harta milikku menemui nakhoda.

Nakhoda berkata padaku, “Kawan, bagaimana engkau boleh mencapai gunung besar ini, yang menghalangi pantai dan kota di belakangnya, sebab aku telah melayari laut ini dan melewati gunung ini sepanjang hidupku, tapi aku tidak pernah melihat siapapun di sini, kecuali burung-burung dan binatang buas?”

Aku menjawab, “Aku seorang pedagang di kapal besar yang tenggelam, dan aku terlempar ke laut dengan seluruh barang daganganku, yang terdiri atas bahan-bahan dan pakaian yang kau lihat. Tapi aku menempatkannya di atas sebuah papan kayu dari kapal, dan takdir dan nasib baik menolongku, dan aku mendarat di gunung ini, di mana aku menanti-nanti seseorang yang lewat dan membawaku bersamanya.”

Tapi tidak menceritakan pada mereka tentang apa yang telah terjadi padaku di kota itu atau di dalam gua, sebab aku khuatir mungkin ada salah seorang dari kota itu yang naik kapal ini. Lalu aku mengeluarkan sejumlah besar hartaku dan menyerahkannya kepada nakhoda, sambil berkata:
“Tuan, engkaulah yang menyebabkan aku tertolong dari gunung ini. Ambillah hadiah ini sebagai tanda terima kasih atas apa yang telah engkau lakukan.” Tapi dia menolak hadiahku, sambil berkata:

“Kami tidak menerima apapun dari siapa saja, dan jika kami melihat seorang dari kapal yang tenggelam berada di pantai atau sebuah pulau, kami membawanya serta, memberinya makan dan memberinya minum, dan jika dia tidak berpakaian, kami memberinya pakaian, dan jika kami mencapai sebuah pelabuhan yang aman, kami memperlakukannya dengan baik dan murah hati dan memberinya hadiah, demi Tuhan yang Maha Kuasa.”

Ketika aku mendengarkan kata-katanya, aku mengucapkan doa-doa, memohonkan umur panjang untuknya.
Kami belayar dari laut ke laut dan dari pulau-ke pulau, sementara aku bersyukur kerana telah ditolong dan diselamatkan, tapi setiap kali aku ingat ketika bersama-sama dengan isteriku yang telah meninggal di dalam gua, aku hampir kehilangan akal. Akhirnya, dengan bantuan Tuhan yang Maha Kuasa, kami tiba dengan selamat di Basrah, di mana aku tinggal selama beberapa hari, lalu meneruskan perjalanan ke Baghdad.

Di sana, aku menuju kampungku, memasuki rumahku, dan bertemu dengan saudara-saudara dan kawan-kawanku, menanyakan tentang keadaan mereka, dan meraka ikut bergembira dan menyalamiku kerana aku telah kembali dengan selamat. Lalu aku menyimpan semua bawaanku di dalam stor penyimpananku, memberi sedekah dan pakaian kepada para janda dan anak-anak yatim, dan membahagikan hadiah-hadiah.

Aku merasa sangat senang dan gembira dan kembali pada kebiasaan lamaku bertemu kawan-kawan dan sahabat dan tenggelam dalam kesenangan. Jadi, inilah kejadian yang paling luar biasa dari pelayaranku yang keempat.

Makanlah bersamaku sekarang, saudara-saudara, dan kembalilah esok, seperti biasa, dan aku akan menceritakan kepada kalian apa yang terjadi padaku dalam pelayaranku yang kelima, sebab pelayaran itu lebih luar biasa dan lebih menakjubkan daripada yang sebelumnya.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kisah Pedagang dan Dayang Khalifah

Membasuh Tangan 120 Kali

Abu Nawas bekerja sebagai orang kepercayaan Raja Ali Ibnu Bakri. Abu Nawas dikenali sebagai orang cerdik dan ahli dongeng yang termasyhur. Suatu hari Raja mengalami ketegangan fikiran selepas bekerja sepanjang hari mengurus rakyat. Sang Raja memerintahkan kepada Abu Nawas bercerita mengenai kisah-kisah aneh dan ajaib, yang menjadi kegemaran sang Raja, untuk menghilangkan sedikit ketegangan jiwa yang dialaminya.

Kebiasaannya, Raja mendengar kisah-kisah Abu Nawas pada malam hari, iaitu sebelum sang raja menidurkan matanya. Abu Nawas menjawab, “Dengan senang hati, wahai raja yang baik dan bahagia...”

Dikisahkan, wahai Raja yang bahagia, salah seorang pelayan istana berkata kepada raja Cina:
Wahai Raja zaman ini, tuan rumah memerintahkan para pelayannya agar mengambil air dan semua yang diperlukan untuk membasuh tangan salah seorang tamunya yang dianggap agak ganjil dan aneh. Tamu itu lalu membasuh tangannya dengan air bercampur sabun, garam dan daun sebanyak seratus dua puluh kali basuhan.

Selepas itu barulah ia makan ‘ragut’(sejenis makanan yang berasal dari sebuah desa di Baghdad), tetapi pemuda itu memakannya seolah-olah dengan perasaan jijik dan mual, sementara kami memandangnya dengan penuh kehairanan, sebab tangannya dan malah sekujur tubuhnya menggigil.

Bila kami melihat tangannya, barulah kami mengetahui bahawa ibu jarinya terpotong, dia makan hanya dengan empat jari, sehingga menyebabkan makanan itu berjatuhan dari tangannya. Kami menyoalnya dengan hairan, “Apa yang terjadi dengan ibu jarimu? Apakah Tuhan menciptakanmu dalam keadaan seperti ini, atau apakah engkau pernah mengalami kemalangan?”

Pemuda itu menyahut, “Demi Tuhan, bukan hanya ibu jari ini saja yang hilang, tetapi juga ibu jari tanganku yang satu lagi, dan tumit kedua-dua kakiku, seperti yang akan kalian lihat.”

Lalu dia menunjukkan tangan kirinya dan kedua-dua kakinya. Kami melihat bahawa tangan kirinya nampak seperti tangan kanannya dan kedua-dua kakinya, tidak mempunyai tumit. Ketika kami melihatnya, kehairanan kami semakin bertambah, hingga kami berkata padanya, “Kami tak sabar menunggu kisahmu dan penyebab terpotongnya kedua ibu jari serta tumit kakimu dan mengapa engkau membasuh tanganmu seratus dua puluh kali.”

Pemuda itu berkata, “Ayahku adalah salah seorang pedagang yang paling terkemuka di Baghdad pada masa pemerintahan khalifah Harun Al-Rasyid. Tetapi ayahku gemar minum anggur dan bermain muzik kecapi, sehingga ketika dia meninggal ayahku tidak mewariskan sesuatu pun kepadaku.

Aku melaksanakan upacara pemakaman baginya, mengadakan pengajian Al-Quran, dan terus berkabung untuknya dalam masa yang cukup lama. Lalu aku membuka kedai peninggalan ayahku dan mendapati bahawa dia hanya meninggalkan sedikit harta dan banyak hutang. Maka aku terpaksa menjelaskan dan membayar kesemua hutang ayahku dengan membayarnya beransur-ansur.

Aku mula melakukan jual-beli dan membayar hutang ayahku minggu demi minggu, hingga akhirnya aku berjaya menjelaskan kesemua hutang ayahku dan modalku mula bertambah. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di kedaiku, datanglah ke pasar seorang gadis muda yang cantik, yang kecantikannya belum pernah kulihat tandingannya, berpakaian mewah dan dihiasi permata.

Dia menaiki seekor keldai betina, dengan seorang hamba sahaya berkulit hitam berjalan di hadapannya dan seorang lagi di belakangnya. Gadis itu turun dari keldainya dan terus memasuki pasar. Baru saja dia melangkahkan kakinya ke pasar, seorang pengawal datang mengikutinya dan berkata, “Tuan puteri, masuklah, tapi jangan sampai ada orang yang mengenalimu, sebab kita akan menghadapi kesukaran.”

Lalu pengawal itu berdiri berjalan di hadapan sang gadis, sambil melihat-lihat kedai. Tetapi kerana mendapati tidak ada kedai yang buka kecuali kedaiku, gadis itu mendatangi kedaiku. Gadis itu menegurku, lalu duduk....

Tiba-tiba fajar pun menyingsing. Abu Nawas terdiam, lalu sang Raja berkata, “Ceritamu benar-benar aneh dan indah!” Abu Nawas menjawab, “Esok malam ceritanya lagi menarik dan lagi indah.”

^ Kembali ke atas ^

Gadis yang Membeli Kain

Malam berikutnya, sang Raja memerintahkan kepada Abu Nawas untuk meneruskan kisah-kisah aneh dan ajaib, yang menjadi kegemaran sang Raja. Abu Nawas menjawab, “Dengan senang hati, wahai raja yang baik dan bahagia...”

Hamba mendengar, wahai Raja yang bahagia, pelayan itu menceritakan kepada raja Cina bahawa pemuda itu berkata:
Gadis itu duduk di kedaiku dan membuka tudung penutup wajahnya. Ketika aku melihatnya, jantungku berdetak keras.

Gadis itu bertanya, “Apakah engkau mempunyai kain?”

Aku menjawab, “Tuan puteri, hamba adalah orang miskin, tetapi tunggulah hingga para pedagang lain membuka kedai mereka, dan aku akan mengambilkan kain yang engkau inginkan.”

Kami duduk bercakap-cakap sebentar, dan aku mula merasakan hasrat yang sangat besar terhadapnya. Ketika para pedagang mula membuka kedai mereka, aku bangkit dan mengambil kain yang dipesan gadis itu, hingga mencapai harga lima ribu dirham. Gadis itu memberikan kain-kain yang dipesannya pada si pengawal dan terus menaiki keldai betinanya, lalu pergi tanpa memberitahukan di mana dia tinggal.

Kerana merasa terlalu segan untuk menyebut-nyebut tentang wang di hadapan seorang wanita yang begitu cantik, aku memberi jaminan pada para pedagang itu bahawa barang-barang mereka senilai lima ribu dirham akan segera kubayar. Lalu aku pulang, dalam keadaan mabuk cinta, dan selama seminggu tidak dapat makan atau pun tidur....

Tiba-tiba fajar pun menyingsing. Abu Nawas terdiam, lalu sang Raja berkata, “Ceritamu benar-benar aneh dan indah!” Abu Nawas menjawab, “Esok malam ceritanya lagi menarik dan lagi indah.”

---------------------------------------------------------------------------------------------

Isi Hati Sang Gadis

Malam berikutnya, sang Raja memerintahkan kepada Abu Nawas untuk meneruskan kisah-kisah aneh dan ajaib, yang menjadi kegemaran sang Raja untuk mendengarkannya. Abu Nawas menjawab, “Dengan senang hati, wahai raja yang baik dan bahagia...”

Dikisahkan, wahai sang Raja, pelayan itu menceritakan kepada raja Cina bahawa pemuda itu berkata:
Seminggu kemudian para pedagang mendatangiku, meminta wang mereka, tetapi aku merayu mereka agar menunggu hingga seminggu lagi. Seminggu kemudian gadis itu datang selepas Subuh, menaiki keldai betina dan diiringi oleh pengawal dan dua orang hamba.

Dia memberi salam padaku dan setelah duduk di dalam kedai, berkata, “Aku terlambat membawakanmu wang untuk kain-kain itu. Panggillah seorang penukar wang dan terimalah wang ini.”

Aku memanggil seorang penukar wang, dan menukarkan wang untuk diberikan kepada para pedagang. Lalu dia dan aku duduk bercakap-cakap hingga kedai-kedai buka, dan pada saat itulah aku membayar hutangku pada setiap pedagang. Lalu gadis itu berkata padaku, “Tuan, ambilkan aku ini dan itu.”

Aku segera mengambilkan apa-apa yang diinginkannya dari para pedagang, lalu dia mengambilnya dan pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun mengenai pembayarannya. Aku mula menyesali apa yang telah kulakukan, sebab harga dari apa yang telah kubeli untuknya adalah seribu dinar, dan aku berkata kepada diri sendiri:
“Sungguh sukar! Dia memberiku lima ribu dirham tetapi telah mengambil barang seharga seribu dinar, sedangkan para pedagang itu berurusan denganku dalam soal pembayaran. Tidak ada kekuatan dan kekuasaan, kecuali di tangan Tuhan, Yang Maha Kuat, Yang Maha Kuasa. Wanita yang baru saja berurusan denganku ini pastilah seorang penipu, dan aku bahkan tidak meminta alamatnya.”

Dia pergi selama lebih dari sebulan, hingga para pedagang mula mendesakku untuk membayar wang mereka dan kerana sudah terlalu lama hingga aku sudah tidak lagi mengharapkan kedatangannya, aku mengumpulkan seluruh kekayaanku untuk kujual. Tetapi suatu hari, ketika aku sedang duduk dengan sedih dan kebingungan, gadis itu datang dan duduk di kedaiku sambil berkata, “Ambillah timbangan dan ambil wangmu.” Lalu dia memberikan padaku wang seribu dinar dan kami berbincang dengan bebas dan aku merasa terhibur lagi. Lalu dia bertanya padaku, “Apakah engkau mempunyai isteri?”

Aku menjawab sambil menangis, “Tidak, aku belum pernah menikah.”

Dia bertanya, “Mengapa engkau menangis?”

Aku menjawab, “Tidak apa-apa.” Lalu aku merayu pengawalnya agar menjadi perantaraku dengannya untuk menyatakan isi hatiku. Tetapi pengawal itu tertawa dan berkata, “Demi Tuhan, dia lebih mencintaimu daripada engkau mencintainya. Dia tidak memerlukan kain-kain yang dibelinya darimu, tetapi dia melakukan itu kerana terdorong oleh rasa cintanya padamu. Katakan sendiri kepadanya apa yang menjadi impianmu.”

Lalu aku mendekati pelayan gadis itu seraya berkata padanya, “Bermurah hatilah dan izinkan aku untuk mengatakan padamu apa yang ada di dalam benakku supaya engkau sampaikan kepada gadis itu.” Lalu aku mengatakan padanya apa yang menjadi hasrat di hatiku dan dia setuju untuk menyampaikannya pada gadis itu.

“Engkau harus menyampaikan pesanku padanya,” kataku sambil meneruskan, “Lakukan apa saja yang dia minta.”
Malam berlalu tetapi mataku tidak terpejam sedangkan hatiku terus memikirkan gadis itu. Beberapa hari kemudian si pengawal mendatangiku....

Tiba-tiba fajar pun menyingsing. Abu Nawas terdiam, lalu sang Raja berkata, “Ceritamu benar-benar aneh dan indah!” Abu Nawas menjawab, “Esok malam ceritanya lagi menarik dan lagi indah.”

--------------------------------------------------------------------------------------------

Isteri Khalifah dan Kotak-kotak Ajaib

Malam berikutnya, sang Raja memerintahkan kepada Abu Nawas untuk meneruskan kisah-kisah aneh dan ajaib. Abu Nawas menjawab, “Dengan senang hati, wahai raja yang baik dan bahagia...”

Dikisahkan, wahai sang Raja, pelayan itu menceritakan kepada raja Cina bahawa pemuda itu berkata:
Ketika si pengawal itu datang, aku menyambutnya dengan mesra dan murah hati, dan ketika aku menyoalnya tentang majikannya, dia menjawab, “Dia sedang mabuk cinta kepadamu.”

Lalu aku bertanya padanya, “Siapakah sebenarnya gadis itu?”

Dia menjawab, “Dia salah seorang dayang yang bertugas melayani Zubaidah, isteri Khalifah, yang mengasuh dan membesarkannya. Demi Tuhan, dia mengatakan pada majikannya tentang dirimu dan memohon padanya agar mengahwinkannya denganmu, tetapi Zubaidah berkata, “Aku tidak akan mengahwinkannya denganmu hingga aku mengetahui apakah dia kacak atau tidak, dan apakah dia sesuai untukmu atau tidak.” Aku akan membawamu ke istana sekarang juga, dan jika engkau berjaya memasukinya tanpa terlihat oleh sesiapa pun, engkau boleh mengahwini gadis itu, tetapi jika ketahuan, engkau akan kehilangan kepalamu. Bagaimana?”

Aku menyahut, “Aku bersiap sedia untuk pergi bersamamu.”

Lalu dia berkata, “Apabila malam tiba, pergilah ke masjid yang dibina oleh Zubaidah di sungai Tigris.”

Aku menyahut, “Baiklah.” Lalu aku pergi ke masjid, melakukan solat Isyak dan tidur di sebelah luar masjid. Sebelum fajar menyingsing, datanglah beberapa orang pelayan dalam sebuah perahu, dengan kotak-kotak kosong, yang mereka simpan di dekat masjid dan kemudian mereka pergi. Tetapi salah seorang di antara mereka tinggal di belakang, dan ketika aku mengamatinya lebih teliti, aku mendapati bahawa dia adalah si pengawal yang telah mendatangiku sebelum ini.

Tidak berapa lama muncul pula gadis itu dan segera mendekatiku. Aku bangkit menyalaminya, dan dia duduk bercakap-cakap denganku, dengan air mata bercucuran. Lalu dia mengarahkan aku masuk ke dalam salah sebuah kotak dan menguncinya dari luar. Tak lama kemudian para pelayan tadi kembali lagi dengan segala macam benda yang terus dimasukkannya ke dalam kotak-kotak itu hingga mereka selesai mengisinya semua dan menguncinya. Lalu mereka meletakkan kotak-kotak itu di dalam perahu dan mulai mengharungi sungai menuju istana Zubaidah.

Aku segera menyesali apa yang telah kulakukan, sambil berkata kepada diriku sendiri, “Demi Tuhan, celakalah aku,” dan terus menangis dan memohon kepada Tuhan untuk membebaskanku hingga perahu itu tiba di pintu gerbang istana khalifah. Lalu para pelayan itu mengangkat kotak-kotak tersebut, termasuk kotak di mana aku berada di dalamnya. Mereka membawanya melalui tepi sungai di mana para pengawal bertugas menjaga perahu hingga mereka sampai pada seorang pengawal yang nampaknya adalah pemimpin mereka. Ketua pengawal itu bangkit dari duduknya....

Tetapi fajar menyingsing. Abu Nawas terdiam, lalu sang Raja berkata, “Ceritamu benar-benar aneh dan indah!” Abu Nawas menjawab, “Esok malam ceritanya lagi menarik dan lagi indah.”

---------------------------------------------------------------------------------------

Khalifah dan Kotak Ajaib


Malam berikutnya, sang Raja memerintahkan kepada Abu Nawas agar meneruskan kisah-kisah aneh dan ajaib, yang menjadi kegemaran sang Raja. Abu Nawas menjawab, “Dengan senang hati, wahai raja yang baik dan bahagia...”

Hamba mendengar, wahai Raja yang bahagia, pelayan itu menceritakan kepada raja Cina bahawa pemuda itu berkata:
Ketua pengawal itu tersentak bangun dari tidurnya dan berseru kepada gadis itu, “Jangan menunda-nunda. Engkau harus membuka kotak-kotak ini.”

Kebetulan kotak pertama yang akan dibukanya adalah kotak di mana aku berada di dalamnya, dan ketika para pelayan membawanya kepada ketua pengawal itu, aku kehilangan akalku dan dalam kebingungan itu aku terkencing di dalam kotak dan airnya mengalir keluar kotak. Lalu gadis itu berkata, “Wahai pengawal, engkau telah merugikan aku dan merugikan ramai pedagang dengan merosak barang-barang milik Puan Zubaidah sebab kotak ini mengandungi baju-baju berwarna-warni dan satu kendi air zamzam. Kendi itu baru saja tumpah dan airnya akan membuat warna-warni baju itu luntur.”

Ketua pengawal itu berkata, “Ambillah kotak itu dan pergi.” Tetapi baru saja para pelayan itu mahu mengangkatku dan bergegas menyingkirkan semua kotak lainnya, aku mendengar sebuah suara berseru, “Aduh, aduh, khalifah, khalifah!” Ketika aku mendengar suara ini, jantungku seakan berhenti berdenyut. Lalu aku mendengar khalifah menyoal gadis itu, “Hai kamu, ada apa di dalam kotak-kotak milikmu ini?”

Gadis itu menyahut, “Baju-baju untuk Puan Zubaidah.”

Khalifah berkata, “Buka semua biar aku dapat melihatnya.”

Mendengar itu, aku tahu bahawa kali ini tamatlah riwayatku. Lalu aku mendengar gadis itu berkata, “Wahai Pemimpin Kaum Beriman, kotak-kotak ini mengandungi baju-baju dan barang-barang milik Puan Zubaidah, dan dia tidak ingin isinya dilihat oleh sesiapa pun.”

Tetapi khalifah berkata, “Engkau harus membuka kotak-kotak ini, agar aku dapat melihat benda apa di dalamnya. Bawa semua ke sini.”

Ketika aku mendengar arahan khalifah itu, aku yakin bahawa aku akan mati. Lalu para pelayan membawa kotak-kotak itu, membukanya satu demi satu, sementara khalifah terus memperhatikan baju-baju dan barang-barang kemas lainnya hingga tinggal satu kotak lagi yang belum dibuka, di mana aku bersembunyi. Mereka membawaku dan meletakkanku di hadapannya, dan aku mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan, kerana merasa pasti bahawa aku akan kehilangan kepalaku dan akan mati. Khalifah berkata, “Buka kotak itu agar aku dapat melihat benda apa di dalamnya.” Maka para pelayan segera membukanya....

Tetapi fajar menyingsing. Abu Nawas terdiam, lalu sang Raja berkata, “Ceritamu benar-benar aneh dan menarik!” Abu Nawas menjawab, “Esok malam ceritanya lagi menarik dan lagi aneh.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rahsia Kotak-kotak Ajaib

Malam berikutnya,sang Raja memerintahkan kepada Abu Nawas agar meneruskan kisah-kisah aneh dan ajaib, yang menjadi kegemaran sang Raja. Abu Nawas menjawab, “Dengan senang hati, wahai raja yang baik dan bahagia...”

Hamba mendengar, wahai sang Raja, pelayan itu menceritakan kepada raja Cina bahawa pemuda itu berkata:
Khalifah berkata kepada para pelayan, “Buka kotak ini, agar aku dapat melihat apa yang ada di dalamnya.”

Tetapi gadis itu berkata, “Wahai tuanku, bukalah kotak ini di hadapan Puan Zubaidah, sebab apa yang ada di dalamnya merupakan rahsianya, dan dia lebih mengistimewakan kotak yang satu ini berbanding semua kotak lainnya.”

Ketika khalifah mendengar penjelasannya, dia memerintahkan para pelayan untuk mengangkat kotak tersebut ke dalam, dan dua orang pelayan segera mengangkat kotak tempatku bersembunyi, sementara aku hampir tidak percaya bahawa aku masih hidup. Setelah kotak berada di dalam sebuah ruangan di mana pengawal yang kukenali sebelum ini berada di ruangan itu, dia segera memerintahkan aku agar segera keluar dari kotak.

Sambil membuka penutup kotak, dia berkata, “Keluarlah cepat dan naikilah tangga ini.” Aku berdiri dan keluar dari kotak, dan baru saja dia menutup kotak itu kembali dan aku menaiki tangga, para pelayan itu masuk membawa kotak-kotak lainnya, diikuti oleh khalifah. Lalu mereka membuka semuanya di hadapannya, sementara dia duduk di atas kotak tempatku bersembunyi sebelumnya. Lalu dia bangkit dan masuk ke dalam ruangan.

Sepanjang tempoh itu aku duduk dengan mulut kering kerana ketakutan. Tak lama kemudian gadis idamanku naik ke atas dan berkata padaku, “Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Bergembiralah dan tunggu hingga Puan Zubaidah datang melihatmu, dan engkau mungkin akan memperolehi nasib baik dan mendapatkan diriku.”

Aku turun ke bawah, dan begitu aku duduk di sebuah ruangan kecil, masuklah sepuluh orang pelayan perempuan, semua bagaikan rembulan, dan berdiri dalam dua barisan, dan mereka diikuti oleh dua puluh orang perawan berdada tinggi, berjalan bersama Puan Zubaidah, yang hampir tidak dapat berjalan kerana berat membawa pakaian dan perhiasannya.

Ketika dia mendekatiku, para pelayan itu berpencar dan membawakannya sebuah kerusi, yang kemudian didudukinya. Lalu dia berseru kepada gadis-gadis itu, yang akhirnya berseru memanggilku, dan aku maju dan mencium tanah di hadapannya. Dia menyuruhku duduk, dan aku duduk di hadapannya, sementara dia bercakap-cakap denganku dan aku menjawab pertanyaan-pertanyaannya mengenai keadaanku.

Dia merasa senang denganku dan akhirnya berkata, “Demi Tuhan, tidak sia-sia aku membesarkan gadis ini. Dia seperti anakku sendiri, suatu amanah yang diberikan Tuhan kepadamu.” Lalu dia menyuruhku tinggal selama sepuluh hari di istana....

Tetapi fajar menyingsing. Abu Nawas terdiam, lalu sang Raja berkata, “Ceritamu benar-benar aneh dan menarik!” Abu Nawas menjawab, “Esok malam ceritanya lagi menarik dan lagi aneh.”
Nota: Untuk mengikuti sambungan kisah ini sila dapatkan buku yang tertera di bawah.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tiada ulasan:

Catat Ulasan